Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Економічні статті
Менеджмент
Маркетинг
Мікроекономіка
Макроекономіка
Фінанси підручники
Початкова школа
Головна » Статті » Економічні статті

Трактовка поняття та основні функції операційного менеджменту.
Мета операційного менеджменту ― формуванн ефективної системи керування операціями у виробництві. Він  націлений на побудову керувальних систем, що забезпечують виконання необхідних дій і процедур для одержання результату.

Предмет операційного менеджменту ― закономірності планування, створення і ефективного використання операційної системи організації.

Основне завдання операційного менеджменту ―  побудова керувальних систем,що забезпечують керування необхідних дій і процедур для одержання ринкового результату від функціонування О
С.

Спрямованість операційного менеджменту― ефективність і раціональність. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ НА УХВАЛУ АРБІТРАЖНОГО СУДУ Ефективність ― визначений ступінь досягнення поставлених операційною системою цілей. Для організації це задоволення потреб споживачів і одержання максимального прибутку. Раціональність―одержання максимально-можливої ефекивності як системи загалом, так і операцій зокрема за мінімальних витрат.

Ефективність і раціональність ―  ті показники, що формують прибутковість системи, яка функціонує в економічному просторі.

Фундамент операційного менеджменту  складають 4 основні компоненти: економіка, матеріальна основа дослідження операцій, технологія і організація, що взамопов'язані і забезпечують успішну діяльність і розвиток системи.

Об’єктом вивчення є операції у різних сферах людської діяльності. Вони уособлюють собою будь-яку діяльність у виробництві, науці, освіті, медицині, тощо, яка зв’язана з творчим процесом.

Важливо розглянути функції операційного менеджменту.

Функція планування допускає вибір мети організації, а також інструментів і механізмів для її досягнення . Дана функція допускає використання моделювання для виконання операцій у заданому тимчасовому полі.

Фнкція організації ― операційні менеджери створюють і постійно розвивають її для реалізації прийнятих планів окремими виконавцями і підрозділами. Ця  функція має  забезпечувати чіткість виконання операцій, чіткий взаємозв’язок виконавців і підрозділів ОС, підвищувати ефективність праці.

Функція мотивації відбиває необхідність виконання доручень виконавцем, тобто прямих функціональних обов’язків. Завдання функції мотивації ― забезпечити виконання роботи усіма виконавцями робіт відповідно до їхніх службових  повноважень. Цілі функції  мотивації ―  створення  внутрішньої мотивації для виконавців у частині ефективного додержання своїх обов’язків.

Реалізація функції мотивації забезпечується операційним менеджером завдяки формуванню навколо виконавців ситуації, що спонукає їх до виконання своєї роботи з найвищою віддачею. Це досягається вмілим керуванням персоналом і адекватним стимулюванням їхньої праці.

Функція контролю. Під «контролем» розуміється систематичний процес, за допомогою якого операційний менеджер регулює діяльність організації, забезпечуючи її відповідність планам, цілям і нормативним показникам. Методологічні аспекти менеджменту персоналу Для цього  операційні менеджери розробляють стандарти і комунікаційні мережі ― гаранти того, що виконавці, керівництво, організація реалізовуватимуть відповідні плани до досягнення мети.

Функція координації  є важливою ланкою в  діяльності операційної системи, де реалізується визначений комплекс операцій. Без координації система перестає бути ефективною.

Всі ці функції  операційного менеджменту не можна розглядати як окремі складові процесу  життєздатності операційної системи, оскільки вони складають єдине ціле з діалектичним взаємозв’язком і взаємозалежністю, що не піддається розподілу. Активування і реалізація усіх функцій забезпечення за допомогою  методів операційного менеджменту, серед яких чільні позиції займають такі як організаційні, адміністративні, економічні, соціально-психологічні.

 

Хостинг від uCoz | Понеділок, 22.10.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS