Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підручник

Бюджетна класифікація

Бюджетна класифікація - це єдина міжнародна система функціо-нального групування доходів і видатків бюджету за однорідними оз-наками (економічної сутності, функціональної діяльності, організа-ційного устрою тощо). На її основі можна порівнювати бюджетні дані різних бюджетів, визначати характер регулюючих дій держави щодо надходжень з дохідних джерел і напрямків використання одер-жаних коштів. 
Завдяки бюджетній класифікації забезпечуються чітке бюджетне планування і прогнозування, а також можливість як об’єднувати окремі індивідуальні кошториси, так і складати зведені кошториси видатків за відповідними складовими бюджетної системи, а також складати проекти бюджетів, порівнювати видатки однотипних уста-нов, які фінансуються з бюджету, визначати рівні видатків за ними чи аналізувати бюджети за певний період, систематизувати дані ок¬ремих кошторисів, бюджетів і зведених бюджетів.
Звіти про виконання кошторисів і бюджетів складають за такою самою класифікацією, як і кошториси та бюджети. Це дає змогу здійснювати ґрунтовні перевірки й аналізи використання коштів.
Основою бюджетної класифікації доходів є джерела доходів, а ос-новою класифікації видатків - цільове використання коштів. Дані групуються також за галузевими та відомчими ознаками, що відоб-ражає як зобов’язання, так і розміри фінансування.
Бюджет може складатись із загального та спеціального фондів. Загальний фонд включає надходження до бюджету, що призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних виплат і не при-значені на конкретну мету, а також виплати за рахунок цих над-ходжень.
Спеціальний фонд включає надходження до бюджету на конкрет-ну мету і виплати з бюджету за рахунок цих надходжень.
Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначає-ться законом України про Державний бюджет.
Забороняється створення органами державної влади позабюд-жетних фондів.
Резервні фонди бюджетів - це фонди непередбачених витрат, які створюються у відповідних бюджетах для фінансування незаплано-ваних видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проектів бюджетів.
Резервний фонд бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету.
Резервний фонд Державного бюджету передбачається обов’язко¬во; рішення про необхідність створення резервного фонду місцевого бюджету приймає відповідна рада.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS