Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підручник

Фінансування національної оборони

Фінансування національної оборони це забезпечення фінансо¬вими ресурсами Збройних сил України згідно з річним кошторисом видатків Міністерства оборони України. Кошториси видатків на утримання Збройних сил України у зв’язку з їх специфікою відрізня-ються від кошторисів видатків інших бюджетних установ і включа-ють видатки на такі цілі:
придбання зброї, військової техніки, паливно-мастильних матеріа-лів, продуктів, різного інвентарю й матеріальних цінностей та оплату послуг;
фінансування капітального будівництва, ремонт зброї, госпо-дарсько-побутові та інші витрати.
Видатки на оборону затверджуються у Державному бюджеті України. Більшість із затверджених видатків визначають у щоріч¬них кошторисах, в основу їх розрахунків покладено грошові норми витрат.
Особливості витрат на оборону потребують специфічного конт-ролю. Контроль за використанням коштів та матеріальних ціннос-тей здійснюють фінансові органи військових частин і фінансове управління Міністерства оборони України.
З метою посилення контролю і забезпечення цільового та ефек-тивного використання бюджетними установами й організаціями коштів, що надходять на їх утримання, Кабінет Міністрів України в 1998 р. затвердив Положення про порядок складання єдиного кош-торису доходів і видатків бюджетної установи (організації).
Зазначений кошторис є основним документом, який визначає за-гальний обсяг, цільові надходження і поквартальний розподіл кош-тів установи. Він формується на основі показників лімітної довідки про основні дані фінансово-господарської діяльності, яку організа-ція вищого рівня надсилає всім підпорядкованим установам у дво¬тижневий термін після її затвердження, з якого установа й починає фінансуватись.
Єдиний кошторис складають усі установи на календарний рік, його затверджують керівники організацій вищого рівня не пізніше
ніж через місяць після затвердження відповідного бюджету, з якого фінансується установа. Одночасно з кошторисом на затвердження організацією вищого рівня подається штатний розпис установи, включаючи її структурні підрозділи, що працюють на умовах госп-розрахунку чи надають окремі платні послуги.
Фінансування установ без затвердження кошторису і штатного розпису установою вищого рівня забороняється.
Єдиний кошторис крім асигнувань з бюджету включає й поза-бюджетні кошти.
На сучасному етапі найважливішим завданням бюджетної політи-ки щодо державних видатків залишається їх упорядкування і скоро-чення шляхом структурної перебудови виробництва, житлової й комунальної реформ, розвитку приватних освітніх і лікувально-оздоровчих установ, страхової медицини, недержавних пенсійних фондів з урахуванням необхідності забезпечення державних гарантій щодо фінансування мінімальних соціальних стандартів, підтримки непрацездатних верств населення.

Хостинг від uCoz | Середа, 25.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS