Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підручник

Грошові потоки у сфері міжнародних фінансів

Міжнародні фінанси - це фінанси міжнародних наднаціональних фінансових організацій та інститутів у вигляді спільних або цільових фондів, метою створення яких є забезпечення цілісності та стабіль-ності світового господарства.
Міжнародні фінанси відображають світові інтеграційні процеси і кредитують проекти, потрібні світовій спільноті, навіть якщо вони стосуються проблем однієї країни. Наприклад, закриття Чорнобиль-ської АЕС кредитується з фонду, який створюється за рахунок фі¬нансів розвинених країн.
Грошові потоки в міжнародних фінансах рухаються між окреми-ми міжнародними організаціями та урядами і між окремими під-приємствами та міжнародними інститутами - МВФ, МБРР та ін. (рис. 8.2).
287
 
І
Фінансування затверджених програм і цільова допомога країнам, що її потребують
Уряди країн   Ґ


>■ Утримання апарату організації
Міжнаоолні бінансові ІНСТИТУТИ
Підприємства
Рис. 8.2. Грошові потоки у сфері міжнародних фінансів
Рух міжнародних фінансових потоків відбувається за сферами міжнародних розрахунків - каналами міжнародних розрахунків, до яких належать:
валютно-кредитне і розрахункове обслуговування торгівлі, включаючи торгівлю золотом;
зарубіжні інвестиції в основний та оборотний капітал підприємств;
операції з цінними паперами на світовому фондовому ринку;
валютні операції на світовому валютному ринку;
перерозподіл частини національного доходу окремих країн у вигляді членських внесків у капітал міжнародних фінансових організацій;
надання фінансової допомоги окремим країнам, що передбачено державним бюджетом країни-донора та ін.
Міжнародні фінансові потоки функціонують на світових ринках -територіальних утвореннях, де здійснюються міжнародні фінансові операції.
288
 
Існують такі види світових ринків: валютні, фінансові (грошові, фондові, кредитні), страхові, золота.
Світові фінансові ринки (де здійснюються міжнародні фінансові операції) виникли на базі тільки розвинених стабільних національ¬них ринків з вигідним географічним положенням. Виходячи з необ¬хідності одночасно дотримуватись обох умов не кожний національ-ний фінансовий ринок може отримати статус світового. На окремих світових фінансових ринках історично склалися світові фінансові центри.
До Першої світової війни головним світовим фінансовим цент-ром був Лондон, після її завершення центр перемістився у США на Нью-Йоркську фондову біржу. З 60-х років виникли нові центри: у Європі (крім Лондона) - у Цюріху та Люксембурзі, в Японії - у Токіо (фондова біржа). Периферійні фінансові центри з’явилися на базі зон з низькими податками (офшорні зони): Сінгапур, Панама, Бахрейн, Багами та ін. Нині налічується 13 світових фінансових центрів, де розміщено понад 1000 філіалів банків різних країн.
Фінанси міжнародних організацій (ООН, МВФ, Ради Європи та ін.) утворюються за рахунок внесків окремих країн і використову-ються згідно з бюджетом організації, що складається у формі балан-су доходів і видатків.
Фінансові ресурси міжнародної організації використовуються на виконання затверджених програм цієї організації та на їх утриман-ня. До них належать централізовані програми на рівні уряду будь-якої країни та окремі програми розвитку підприємств, затверджені рішенням уряду або відібрані на конкурсній основі.
Фінанси міжнародних фінансових інститутів (банків) утворені державами шляхом передплати на їх акції. Статутний капітал між-народних фінансових інститутів, що створений шляхом передплати, здебільшого досі не оплачений в повному обсязі. Проте це не зава-жає зазначеним інститутам розвиватись відповідно до проголоше-них цілей. Наприклад, оплачена частина статутного фонду МБРР нині не перевищує 7 %.
Інфраструктура міжнародних фінансів складається зі світових і регіональних фінансових організацій та інститутів.
До світових фінансових інститутів належать: •  спеціалізовані міжнародні фінансові інститути ООН: МВФ, МБРР,
СОТ;
289
 
Банк міжнародних розрахунків - БМР (створений у 1930 р.
п’ятьма європейськими країнами та Японією).
Міжнародні фінансові інститути ООН (узагальнена назва) - без-посередньо організації та міжнародні фінансові інститути окремо або разом - виконують такі функції:
регулюють міжнародні фінансово-кредитні відносини за допомо¬гою своїх величезних фінансових ресурсів (МВФ, МБРР та інші банки);
організовують міжнародні форуми з метою розробки рекомендацій щодо міжнародної фінансової політики;
забезпечують збирання та обробку інформації, науково-дослідну діяльність з фінансів та економіки загалом.
Міжнародний валютний фонд - це міжнародна організація, засно-вана в рамках ООН 27 грудня 1945 р. (практична діяльність розпоча-лася з 1 березня 1947 р.). До складу МВФ входять чотири постійних фонди з різними цілями та умовами кредитування. До функцій МВФ входить також створення тимчасових цільових фондів.
Група МБРР - це міжнародний фінансовий інститут, створений у рамках ООН 27 грудня 1945 р. (практична діяльність розпочалася з 25 червня 1946 р.). Група МБРР щорічно асигнує понад 25 млрд дол. к•аїнам, що розвиваються, і має три філіали:
 Міжнародну асоціацію розвитку (МАР);
Міжнародну фінансову корпорацію (МФК);
Багатостороннє інвестиційно-гарантійне агентство (БІГА), інвестиційний інститут.
До регіональних фінансових інститутів належать:
Європейський банк реконструкції і розвитку економік пост-соціалістичних країн, засновниками якого є 40 країн Європи, Америки, Азії, Африки та Австралії. Створений 29 травня 1990 р. з метою фінансування перебудови;
фінансові організації ЄС - Європейський центральний банк (створений у 1998 р.), Європейський інвестиційний банк ( 1958 р.), Європейський фонд розвитку (1958 р.), Європейський фонд орієнтації й гарантування сільського господарства (1962 р.), Європейський фонд регіонального розвитку (1975 р.) та ін.;
Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), до якої входять 24 країни, яким належать до 75 % обсягу виробництва країн Заходу. Організація двічі на рік обговорює світові фінансові проблеми, а також сприяє розвитку молодих країн;
290
 
•   фінансові інститути країн - колишніх членів РЕВ - Міжнародний банк економічного співробітництва (створений у 1963 р.), Між-народний інвестиційний банк (створений у 1970 р.). Регіональними банками розвитку є Азіатський, Африканський,
Міжамериканський.

Хостинг від uCoz | Субота, 26.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS