Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » фінанси підручник

Внутрішньогосподарський контроль

Цей вид фінансового контролю здійснюють власники підпри¬ємств, організацій, установ згідно з чинним законодавством з метою запобігання та викриття перевитрат матеріальних і фінансових ре-сурсів, незаконного їх спрямування, використання та виявлення.
Згідно із Законом України "Про підприємства в Україні” [20] ор-ганізація внутрішньогосподарського контролю покладається на ке-рівника підприємства. За результатами контрольних перевірок керів-ництво підприємства приймає рішення щодо усунення причин, які негативно впливають на фінансово-господарську діяльність. У здійс-ненні внутрішньогосподарського контролю на підприємствах провід-ну роль відіграє бухгалтерська служба, зокрема головний бухгалтер. Згідно з нормативними документами головний бухгалтер підприєм-ства разом з керівниками відповідних підрозділів і служб зобов’яза-ний контролювати:
рух товарно-матеріальних цінностей;
витрати коштів на оплату праці;
додержання фінансової і платіжної дисципліни;
законність списання нестач;
здійснення інвентаризації;
стягнення у встановлені терміни дебіторської заборгованості й погашення кредиторської.
Різновидом внутрішньогосподарського контролю є внутрішній аудит, який здійснює внутрішній аудитор або окремий підрозділ
283
 
служби аудиту. Потреба у створенні внутрішньофірмової аудиторсь-кої служби часто виникає у власників (або центрального керівництва) підприємств, організацій, установ з розгалуженою організаційною структурою - мережею філіалів, представництв, інших територіально відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств тощо. Внутрішній аудит є однією з функцій менеджменту підприємства. Під час його виконання особливу увагу приділяють функціонуванню систем облі-ку, їх відповідності встановленим нормативам, порівнянню витрат і результатів діяльності, розробці рекомендацій щодо забезпечення стабільності фінансового стану підприємства.

Хостинг від uCoz | Неділя, 22.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS