Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » корпоративні фінанси підручник

Бюджетування капітальних вкладень

Бюджетування капітальних вкладень — це процес складання плану, в якому відображено витрати та джерела їх покриття на будівництво або реконструкцію певного об’єкта.
Розглядувана категорія демонструє вибір проекту для інвесту-вання в реальні активи та визначення джерел їх фінансування. Треба знати, що бюджетування капітальних вкладень є для корпорації важливим питанням, що визначає її майбутні успіхи і конкурентоспроможність. Бюджет капітальних вкладень спрямовує виробничу та фінансову діяльність корпорації на кілька років уперед.
Перед фінансовими менеджерами постають непрості проблеми щодо економічного обґрунтування запропонованого проекту капітальних вкладень. Для цього використовуються основні показники, на підставі яких корпорація прийматиме рішення про інвестиції:
визначення періоду окупності інвестицій;
індекс прибутковості;
внутрішня ставка дохідності;
чиста сьогоднішня вартість.
Розрахунок періоду окупності інвестицій визначає кількість років, протягом яких будуть покриті всі витрати на інвестиційний проект. Потрібно знати формулу окупності:
  
Показник окупності не враховує низку обставин, зокрема, строк життєвого циклу. Він передбачає одержання однакових щорічних надходжень коштів від проекту, що на практиці не реа-лізується. Для усунення недоліків використовується модифікова-ний показник окупності: у знаменнику стоїть середньорічний прибуток після сплати податків:
Окупність =  .
Другий показник — індекс прибутковості — обчислюється за формулою:
 ,
тобто це — перевернута формула окупності. 
Третій показник — внутрішня ставка дохідності, або внутріш-ній показник прибутковості. Економічне значення цього показ-ника в тому, що він оцінює залучені фінансові ресурси. Ця фор-мула застосовується для розв’язання деяких задач:
 
де CF (cash flow) — грошовий потік; t — період часу; r — ставка дохідності.
Важливим моментом під час розв’язання таких задач є визна-чення ставки дисконту r, за якої NPV = 0. Її може бути знайдено підбором чисел (методом спроб та помилок).
Четвертий показник — чиста сьогоднішня вартість — обчис-люється за формулою:
 
Сума дисконтованих потоків має дорівнювати 0 (або бути бі-ль¬шою за 0), тобто чиста вартість грошових надходжень перевищує чисту вартість грошових витрат. Але ж треба усвідомлювати, що застосування всіх наведених показників не гарантує правильного вибору проекту капітальних вкладень. У західній літературі пропонуються методики для визначення потенційного ризику, а отже, слід засвоїти метод чутливості, тобто оцінювання вартості проекту на підставі найбільш оптимістичних та песимістичних варіантів розвитку подій. Зокрема, модель Монте-Карло нівелює слабкі сторони методу чутливості, оскільки передбачає комбінування змінних. Також належить знати метод «дерево рішень», на основі якого визна-чають прогнози руху грошових потоків та можливі дії менеджерів.

Хостинг від uCoz | Субота, 26.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS