Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » корпоративні фінанси підручник

Корпорація як суб’єкт права

У країнах з розвинутою ринковою економікою корпорація є суб’єктом права. Варто наголосити, що підприємницька та фінансова діяльність корпорації (і інших форм організації підприєм¬ництва і капіталу) регламентується законодавчо. Студент повинен знати основні принципи законів про корпорацію за романо-германським (континентальним) і англосаксонським (загальним) правом, розуміти, що інтеграція та глобалізація економіки впливає на розвиток законодавства.
Корпорація або компанія є юридичною особою. Це — штучна конструкція, яка володіє правосуб’єктністю. Головним принци-пом корпорації є обмежена відповідальність акціонерів за її зо-бов’язаннями. Потрібно знати види корпорацій, а також порядок їх створення та реєстрації.
Згідно із законодавством підприємства можуть у своїй госпо-дарській діяльності об’єднуватися, у результаті чого утворюють-ся групи компаній, об’єднання підприємств. Потрібно знати прин¬ципи залежності між ними — субординації та координації, організацію системи участі.
Слід звернути увагу на сутність оффшорного бізнесу, ство-рення оперативно-холдингових компаній та організацію управ-ління ними. У країнах з розвинутою ринковою економікою вве-дене жорстке антиоффшорне регулювання, а податкове законо-давство обмежує надання пільг за доходами, які отримано за участі оффшорних компаній. Студент має вміти пояснити причи-ни застосування таких законів.
Треба знати органи управління корпорацією за англосаксонським та континентальним правом і, відповідно, обов’язки посадових осіб.
Акціонери та кредитори корпорації забезпечують формування її капіталу: акціонери через купівлю акцій, кредитори — купівлю облігацій або надання позики. У законах про корпорації є статті про захист прав акціонерів та кредиторів; слід ознайомитися з їх змістом.
Корпорація є учасником ринкових відносин. Потрібно знати визначення договору, види договорів; розуміти сутність катего-рій «правоздатність» (здатність особи [фізичної] бути суб’єктом права та обов’язків) і «дієздатність» (можливість особи своїми діями набувати прав і виконувати обов’язки). В юридичної особи, тобто в корпорації, правоздатність і дієздатність збігаються. Слід звернути увагу на джерела господарських договорів.
У законодавстві відокремлено поняття «неплатоспроможність» і «банкрутство»; потрібно знати цілі запровадження законів про неплатоспроможність.

Хостинг від uCoz | Середа, 25.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS