Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » корпоративні фінанси підручник

Оборотний капітал корпорації

Треба знати зміст категорій «оборотний капітал корпорації» та «чистий оборотний капітал», який обчислюється відніманням від суми поточних активів суми поточних пасивів. Слід знати, що управління оборотним капіталом передбачає прийняття рішень і за поточними активами, і за поточними пасивами.
Треба знати зміст категорій «оборотний капітал корпорації» та «чистий оборотний капітал», який обчислюється відніманням від суми поточних активів суми поточних пасивів. Слід знати, що управління оборотним капіталом передбачає прийняття рішень і за поточними активами, і за поточними пасивами.
 
Необхідно засвоїти структуру поточних активів і поточних пасивів, економічні умови, що впливають на ефективність оборотного капіталу.
 
Далі слід опанувати окремі статті поточних активів, їх приз-начення та зміст.
 
Стаття «Грошові кошти» становить зазвичай від 1,5 до 9 % усіх активів. Для підвищення ефективності управління грошови-ми коштами складається касовий бюджет. У ньому плануються (на півроку наперед, помісячно, потижнево) всі надходження за реалізовану продукцію. З іншого боку, сюди включаються всі ви-трати (заробітна плата, дивіденди, податки, платежі за рахунка-ми). На кінець строку виводиться сальдо; якщо воно від’ємне, то корпорація оформлює короткостроковий кредит, у разі позитив-ного сальдо суми можуть бути спрямовані на погашення боргів, на депозити тощо. Корпорації здійснюють певну політику щодо прискорення припливу грошових коштів за реалізовану продук-цію. Застосовуються такі методи: попереднє узгодження дебету-вання (списання) банківських рахунків покупця, використання чеків, централізація грошових платежів, використання перевід-них векселів.
Треба розумітися на категорії «компенсаційний залишок» — мінімальний залишок коштів на рахунку, якого від фірми вимагає банк для оплати банківських послуг.
 
Стаття «Вкладення в ринкові цінні папери» — 1—2 % активів. Сучасна корпорація не тільки є емітентом на фінансовому ринку, а й інвестором; вона формує власний портфель цінних паперів. Мета цього — зниження статті «Грошові кошти» та придбання ліквідних активів.
 
Стаття «Дебітори» — 20 % активів. Сучасні корпорації збіль-шують цю статтю; спостерігається тенденція зростання продажу в кредит. Слід розуміти, що ефективне управління дебіторською заборгованістю сприяє збільшенню прибутку, тому корпорація проводить певну кредитну політику, яка стосується визначення стандартів кредитоспроможності покупця, умов торгівлі, умов інкасації, застосування факторингу (продажу прав на стягнення дебіторської заборгованості.
 
Стаття «Товарно-матеріальні запаси» — 20—25 % активів, у корпорацій у торговельній галузі — до 40 %. Потрібно знати склад статті, зміст моделі економічно обґрунтованого обсягу за-мовлення, метод контролю (ще має назву АВС), вплив інфляції на визначення запасів товарно-матеріальних цінностей.
 
Особливу увагу слід приділити проблемі визначення джерел короткострокового фінансування оборотного капіталу. Приріст оборотного капіталу (оборотних фондів) фінансується одночасно із приростом основного капіталу через довгострокове фінансування. Поточні потреби покриваються за рахунок залучення і використання короткострокових джерел. До них належать: торговельний (комерційний) кредит, що його надають постачальники; короткострокові позички комерційних банків; емісія короткострокових фінансових інструментів. 
 
Використання комерційного кредиту формує статтю поточних пасивів — кредиторську заборгованість, тому корпорація має постійно підтримувати свою «кредитну честь», бути надійним платником під час повернення заборгованості. Необхідно вивчити формули для обчислення ціни торговельного кредиту.
 
Слід усвідомити, що стаття «Кредитори» в пасивах відповідає статті «Дебітори» в активах; формуються два зустрічні кредитні потоки. Політика корпорації має бути спрямована на зниження нетто-заборгованості.
 
Окрім комерційного кредитування корпорації використовують банківський кредит. Треба знати види банківських позичок: неза-безпечена позичка, забезпечена позичка, кредитна лінія, автома-тично поновлюваний кредит, овердрафт. Запам’ятайте формулу обчислення процентної ставки за банківським кредитом:
 .
У знаменнику 1 — ставка компенсаційного залишку.
Фірма може також використати вексельний кредит, тобто об-лік своїх векселів у комерційному банку. Обліковий процент об-числюється за формулою:
 ,
де N — номінал векселя, Р — ціна купівлі векселя банком, t — строк, що залишився до настання платежу за векселем.
 
У Великобританії клірингові банки широко застосовують фак-торинг. Корпорації можуть також використовувати позички під урядові гарантії.
 
Великі кредитоспроможні корпорації емітують комерційні па-пери, які за своєю суттю є векселями. Корпорації випускають так звані прямі папери та розміщують їх на грошовому ринку. Кор-порація може звернутися до дилера, який випускає цінні папери. Переваги цього способу фінансування полягають у відносній де-шевизні грошових коштів, що залучаються, оскільки не потрібно компенсаційного залишку, як за банківського кредитування.

Хостинг від uCoz | Субота, 17.11.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS