Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » корпоративні фінанси підручник

Ситуації з корпоративних фінансів та їх розв’язання

СИТУАЦІЇ
Ситуація 1 (з розв’язанням)
Фірма планує фінансування нової програми з розширення ви-робничої діяльності через залучення фондів у таких пропорціях (розподіл відповідає поточній структурі капіталу):
а) довгостроковий борг — 30 %;
б) привілейовані акції — 10 %;
в) випуск нових звичайних акцій — 20 %;
г) нерозподілений прибуток — 20 %;
д) амортизація — 20 %.
Витрати, пов’язані з випуском і передплатою на акції, не вра-ховуються. Боргові інструменти будуть випущені з купонною ставкою 12 %; дивіденди за привілейованими акціями — 9 %. Поточна ціна акції — 50 дол., ціна нової випущеної акції — 45 дол. Поточний дивіденд на 1 акцію — 2,25 дол. У майбутньому на зростання дивідендів впливатиме 10 %-на інфляція. Ставка корпоративного податку — 40 %. 
Визначте середньозважену ціну капіталу фірми WACC.
Розв’язання:
1. Знаходимо питому вагу кожного із джерел у загальній сумі за мінусом амортизації, яка є результатом внутрішнього руху 
фондів:
довгостроковий борг 30 / 80 = 37,5 %;
привілейовані акції 10 / 80 = 12,5 %;
нові звичайні акції 20 / 80 = 25 %;
нерозподілений прибуток 20 / 80 = 25 %.
2. Передбачувана дохідність звичайної нової акції:
2,25 / 45 = 0,05 + 0,1 (інфляційна ставка) = 0,15 = 15 %;
3. Дохідність обігової акції:
2,25 / 50 + 0,1 = 14,5 %;
4. Знаходимо зважену ціну кожного джерела, підсумовуємо та дістаємо WACC.
37,5 · 0,12 · (1 – 0,4) = 2,7 %;
12,5 · 0,09 = 1,125 %;
25,0 · 0,15 = 3,75 %;
25,0 · 0,145 = 3,625 %.
Середньозважена ціна капіталу становить 11,2 %.
Ситуація 2 (з розв’язанням)
Корпорація «Бостон сайнтіфік» має такі показники:
прибуток до сплати податків — 4 млн дол.;
податкова ставка Т — 35 %;
борг (безстрокові облігації) — 2 млн дол.;
процент за боргом Кd — 10 %;
очікувана ставка доходу (ціна сплаченого капіталу) Ks — 15 %;
випущено акцій — 600 000 шт.;
увесь прибуток сплачується у вигляді дивідендів.
Визначте:
Вартість акціонерного капіталу, ціну акції, ринкову вартість фірми.
Середньозважену ціну капіталу фірми.
Корпорація може збільшити борг на 8 млн, тобто має намір довести його до 10 млн, використовуючи новий борг для викупу частини акцій. Ціна боргу 12 %, ціна сплаченого капіталу зросте з 15 до 17 %. Прибуток до сплати податків і процентів залишить-ся на попередньому рівні. Чи змінить за цих умов корпорація структуру капіталу?
Якщо корпорація не буде рефондувати старий борг у 2 млн, якими будуть наслідки? Припустімо, що новий і старий борги мають однаковий ризик, процент за боргом 12 %, але купонна ставка на старий борг — 10 %.
Яким є коефіцієнт кратності покриття процентів прибутком за початкових умов і за наступних?
Розв’язання:
1. Визначаємо вартість акціонерного капіталу за формулою
 
Для обчислення чистого прибутку використовуємо формулу:
Чистий прибуток = (Прибуток до сплати податків і процентів – Kd D) (1 – T);
  
2. Визначаємо ціну акції:
 
3. Визначаємо вартість капіталу:
V = D + S = 2 000 000 + 16 466 667 = 18 466 667 дол.
4. Визначаємо середньозважену ціну капіталу до збільшення суми боргу:
WACC =  = = 
Потрібно зрозуміти, що середньозважена ціна капіталу скла-дається з двох частин: ціни боргу та ціни акціонерного капіталу. Ціна боргу завжди нижча за ціну акціонерного капіталу, оскільки проценти за боргом податками не обкладаються. У нашій ситуа-ції ціна боргу — 7 %, а ціна акціонерного капіталу — 13,37 %, що становить загальну ціну 20,36 %.
5. Згідно з умовою задачі корпорація прийняла рішення зміни-ти структуру капіталу через збільшення боргу до 10 млн дол., ві-дповідно, змінюються ставки Kd, Ks.
6. Визначаємо обчислені величини за нової структури капіта-лу:
 
V = 10 000 000 + 10 705 882 = 20 705 882.
WACC =  .
Звідси висновуємо, що корпорація планувала правильно, застосовуючи фінансовий леверидж, оскільки ціна капіталу знизилася.
7. Розраховуємо ціну акції за нових умов: 
Р1 = (20 705 882 – 2 000 000) / 600 000 = 31,18 дол.
За цією ціною відбувається викупання акцій:
800 000 / 31,18 = 256 575 акцій було викуплено.
Р2 = 10 705 882 / (600 000 – 256 575) = 31,18.
Отже, ціна акції зросла з 27,44 дол. до 31,18 дол.
8. Якщо корпорація не буде рефондувати старий борг, то за цих умов вартість акціонерного капіталу дорівнюватиме:
S =  
 
Вартість боргу становитимуть дві частини — проценти за ста-рим боргом і сума нового боргу:
2 000 000 / 0,12 + 8 000 000 = 9 666 667.
Вартість капіталу становитиме 9 666 667 + 10 858 824 = 20 525 491, 
тобто знизиться.
Ціна акції дорівнюватиме:
 
У цьому разі старі акціонери виграють: ціна акції зросла з 31,18 до 31,43 дол., тому акціонери можуть проводити політику з обмеження викупання акцій і заміни акцій випуском нових об-лігацій.
9. Розраховуємо коефіцієнт кратності покриття процентів при-бутком:
Для 2 млн дол. боргу К1 = 4 000 000 / 200 000 = 20 разів.
Для 10 млн дол. боргу К2 = 4 000 000 / 1 200 000 = 3,33 раза.
Хоча коефіцієнт знизився, але його рівень не викликає зане-покоєння, оскільки критичною межею вважаться коефіцієнт на рівні 3.
Ситуація 3 (з розв’язанням)
Здійсніть розрахунки приведеної вартості податкового захисту за процентними виплатами за трьома наступними випусками облігацій (розглядаються тільки корпоративні податки). Гранична податкова ставка 34 %. Випуски облігацій мають такі умови:
а) запозичені кошти в розмірі 2000 дол. терміном на 1 рік під 8 %;
б) запозичені кошти в розмірі 2000 дол. терміном на 5 років під 8 % (основна сума боргу сплачується після закінчення термі-ну);
в) безтермінові запозичені кошти в розмірі 1000 дол. під 7 %.
Розв’язання:
а) розрахунок приведеної вартості податкового захисту термі-ном на 1 рік:
 
б) розрахунок приведеної вартості податкового захисту терміном на 5 років:
 
в) розрахунок приведеної вартості податкового захисту безтермінових залучених коштів:
 
Ситуація 4
Фірма планує фінансування нової програми з розширення ви-робничої діяльності.
Джерелами фінансування є:
а) довгостроковий борг — 40 %;
б) привілейовані акції — 10 %;
в) випуск нових звичайних акцій — 20 %;
г) нерозподілений прибуток — 20 %;
д) амортизація — 10 %.
Витрати, пов’язані з випуском акцій, не враховуються. Боргові інструменти будуть випущені з купонною ставкою 11 %; дивіденди за привілейованими акціями — 9 %. Поточна ціна акції — 50 дол., ціна нової випущеної акції — 45 дол. Поточний дивіденд на 1 акцію — 2,25 дол. У майбутньому на зростання дивідендів буде чинити вплив 10 %-на інфляція. Ставка корпоративного податку — 40 %.
Визначте середньозважену ціну капіталу.
Ситуація 5
Корпорація N не має боргу, її фінансове становище таке:
активи — 3 000 000 дол.;
прибуток до сплати податків і процентів — 500 000 дол.;
ціна акціонерного капіталу Ks —10 %;
ціна акції Р0 — 15 дол.;
випущено акцій — 200 000 шт.;
податкова ставка Т — 40 %.
Фірма має намір випустити облігації й одночасно викупити частину акцій. Якщо в неї з’явиться борг у 900 тис. дол., то ціна її капіталу Ks зростає до 11 %, що відбиває збільшений ризик. Облігації можуть бути продані за ціною Kd — 7 %. Фірма є стабільною, розширення виробництва не передбачається. Увесь прибуток розподіляється на дивіденди, прибуток сталий.
Визначте:
1) який вплив чинить фінансовий леверидж;
2) ціну акції;
3) зміну прибутку на акцію після зміни структури капіталу;
4) середньозважену ціну капіталу;
5) коефіцієнт кратності покриття процентів прибутком.
Ситуація 6
Ринкова вартість компанії N 100 млн дол., її становлять 1 млн акцій, що продаються за 50 дол. за кожну, і 50 млн дол. 10 %-них облігацій, що продаються за номіналом. Прибуток до сплати процентів і податків — 13,24 млн. Податкова ставка — 15 %.
Компанія N змінює структуру капіталу або через збільшення боргу до 70 млн, або через його скорочення до 30 млн.
Якщо компанія вирішує збільшити використання фінансового левериджа, вона має погасити свої старі облігації і випустити но-ві з 12 %-ми купонами.
Якщо компанія вирішує зменшити леверидж, вона погашує старі облігації і замінює їх новими з 8 %-ми купонами. Компанія продає або реінвестує акціонерний капітал за новою ціною рівно-ваги для того, щоб одержати нову структуру капіталу. Вона ви-плачує весь прибуток у вигляді дивідендів, тому її акціонерний капітал не зростає. Якщо компанія збільшить леверидж, її Ks до-рівнюватиме 16 %, якщо зменшить — Ks буде на рівні 13 %.
Визначте:
1) якою є вартість оплаченого капіталу в даний час;
2) середньозважену ціну капіталу;
3) чи повинна компанія змінювати структуру капіталу;
4) припустімо, що податкова ставка підвищиться до 34 %, що знизило би прибуток після сплати податку і ціну акції й оплаче-ного капіталу. Усі інші параметри залишаються без зміни. Обчи-сліть нову ціну акції (на 50 млн боргу).
Ситуація 7
Корпорація АВС не має боргу, її фінансове становище таке:
активи — 600 тис.;
прибуток до сплати податків і процентів — 100 тис.;
ціна акціонерного капіталу Ks — 10 %;
ціна акції Р0 — 2 дол.;
випущено акцій — 300 000 шт.;
податкова ставка — 40 %.
Фірма має намір випустити облігації й одночасно викупити частину акцій. Якщо в неї з’явиться борг у 200 тис. дол., то ціна її капіталу Ks зросте до 12 %, що відбиває збільшений ризик. Облігації можуть бути продані за ціною Ks — 8 %. Фірма стабільна, розширення виробництва не планує. Увесь прибуток розподіляється на дивіденди, прибуток сталий.
Визначте:
1) середньозважену ціну капіталу за зміненої структури капіталу;
2) ціну акції;
3) коефіцієнт кратності покриття процентів прибутком.
Ситуація 8
Корпорація АВС не має боргу, її фінансове становище таке:
активи —1 000 000 дол.;
прибуток до сплати податків і процентів — 300 тис. дол.;
ціна акціонерного капіталу Ks — 10 %;
ціна акції Р0 — 2,5 дол.;
випущено акцій — 400 000 шт.;
податкова ставка — 40 %.
Фірма планує випустити облігації й одночасно викупити час-тину акцій. Якщо в неї з’явиться борг у 400 тис. дол., то ціна її капіталу Ks зросте до 13 %, що відбиває збільшений ризик. Облі-гації можуть бути продані за ціною Kd — 9 %. Фірма стабільна, розширення виробництва не передбачається. Увесь прибуток ро-зподіляється на дивіденди, прибуток сталий.
Визначте:
1) середньозважену ціну капіталу за зміненої структури капіталу;
2) ціну акції;
3) коефіцієнт кратності покриття процентів прибутком.
Ситуація 9
За концепцією MM (Модільяні-Міллер), в абстрактному світі без податків питома вага боргу за ринковою вартістю у корпорації становить 0,2, акціонерного капіталу — 0,8. Ціна боргу — 10 %, ціна акціонерного капіталу — 15 %. Якщо за ринковою вартістю борг зросте до 0,5, а акціонерний капітал збережеться на рівні 0,5, то якою буде ціна боргу й акціонерного капіталу? Накресліть графік. [Ціна боргу (Kd) і вартість усього капіталу (Rw = WACC) — постійні за будь-якого рівня левериджу]. Ціна акціонерного капіталу зростає лінійно.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS