Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » корпоративні фінанси підручник

Вартість капіталу корпорації

Корпорація формує грошові фонди, тобто капітал, що є в її розпорядженні, використовуючи внутрішні резерви та залучаючи зовнішні фінансові ресурси. Слід розуміти, що співвідношення між цими джерелами капіталу визначається політикою корпорації, яку вона проводить в інвестиційній, фінансовій та поточній виробничій діяльності. У процесі визначення співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел постійно відбувається рух фондів.

Основним питанням теми є теорія приведеної вартості, тобто визначення вартості сьогоднішньої суми фондів у майбутньому — через рік, два і т. д. Перший основний принцип теорії фінансів корпорації полягає в тому, що сьогоднішній долар (марка тощо) коштує більше ніж завтрашній, оскільки його сьогодні можна вкласти в активи, які приносять дохід.
 
Треба розуміти економічну природу коефіцієнта дисконту-вання, який використовується для визначення сьогоднішньої, тобто дисконтованої, вартості, значення якого завжди менше за 1.

Коефіцієнт дисконтування обчислюється за формулою 1 / (1 + r). Він визначає ціну капіталу в часі, де r — гранична норма дохідності, альтернативні витрати, які очікує інвестор. Що менші строки залучення фондів і що нижча гранична норма дохідності, то вища сьогоднішня вартість.

 

Необхідно також розумітися на категорії «нетто-приведена вартість». Її визначають відніманням від приведеної вартості су-ми інвестицій.

 
У корпораціях обчислюється як сьогоднішня, так і майбутня вартість капіталу. Сьогоднішню вартість відбиває рух грошових потоків у майбутньому і навпаки, визначення майбутньої вартос-ті доходів дає змогу обчислити теперішню вартість фінансових ресурсів. Тобто компаундінг (нарахування складних процентів) може перейти в дисконтування складних процентів і навпаки.
 
Як приклад можна розглянути таку схему:
ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ В ЧАСІ
ДЕПОЗИТ У БАНКУ 100 дол. на 10 років під 8 %
Майбутня вартість Сьогоднішня вартість
FV, 10 р., 8 % PV 10 р., 8 %
Future Value Present Value
X0 (1 + r)n = 100 (2,1589) = 215,8 X0 [1 / (1 + r)n] = 215,9 (0,4632) = 100
(1 + r)n = 2,1589
процентний фактор майбутньої 
вартості (FVIF) 10 років, 8 % 1 / (1 + r)n = 0,4632
процентний фактор сьогоднішньої вартості (PVIF) 10 років, 8 %
 
Нарахування складних процентів (compounding) Дисконтування складних процентів (discounting)
Також треба знати, як визначається ціна (курс) акцій і облігацій корпорації. Формули та приклади розрахунків наведено в: Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993. — С. 165—169. Опановуючи тему, читач має навчитися визначати ціну капіталу, його структуру.
 
Треба завжди пам’ятати про неминучість ризику, який прита-манний ринковій економіці. Категорія «ризик» уособлює невизначеність в отриманні доходу, тобто можливість одержати дохід ниж¬чий від сподіваного, або неотримання доходу, тобто збитки. Тому під час нарахування ціни активів обов’язково враховують ризик.
 
Вивчення теми передбачає ознайомлення з теоріями західних економістів — Г. Марковіца (теорія раціонального, або оптима-ль¬ного, портфеля фінансових інвестицій), В. Шарпа (поділ ризику на систематичний та несистематичний); з моделлюоцінювання капітальних активів (МОКА).
 
Потрібно зрозуміти сутність та запам’ятати такі категорії:
— внутрішній грошовий потік — рух фондів, що складаються з нерозподіленого прибутку та амортизації, а інколи до них ухо-дять суми, отримані від реалізації активів;
— нетто-грошовий потік — рух фондів, що складаються з чистого прибутку, тобто прибутку після сплати процентів, податків і дивідендів, та амортизації за мінусом витрат на інвестиції та поповнення резервів;
— вільний (дискреційний) грошовий потік — поточний грошовий потік за мінусом інвестиційних витрат. Він може бути як позитивним, так і від’ємним. Якщо вільний грошовий потік від’ємний — корпорація звертається до зовнішніх джерел фінан-сування. 
Докладніше це питання висвітлено в уже відомому вам навча-ль¬ному посібнику «Фінанси зарубіжних корпорацій».
 

Хостинг від uCoz | Субота, 17.11.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS