Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Євровалютне кредитування

Більша частина євровалютних кредитів деномінована в дола-рах. Використовується декілька форм євровалютних синдикова-них кредитів. Зміни умов на ринку також впливають на строки євровалютних кредитів. За один період строки становлять 10 ро-ків, за інший — 3 роки.
Таблиця 10
СИНДИКОВАНІ КРЕДИТИ (ЄВРОПА)
Організатор Кількість 
у 1-й половині
1998 р. Кількість
у 1997 р. Сума 
(млрд дол.)
у 1-й половині
1998 р. Сума 
(млрд дол.)
у 1997 р.
Barclays capital 252 153 64,2 22,7
Chase Manhatten 269 124 62,0 14,9
Deutsche Bank 206 94 59,8 20,5
Greenwich NatWest* 184 103 49,9 17,4
Citicorp 189 99 49,4 17,1
JP Morgan 112 54 41,7 15,6
UBS 186 83 40,2 14,6
HSBC 153 69 38,0 25,4
ABN AMRO 187 121 36,4 17,6
CSFB 106 65 25,2 12,8
* До 1998 р. — NatWest Markets.
Джерело: The IFR Top 250, 1998, IFR Publishing.
Синдикований кредит (СК) — кредит, наданий синдикатом банків. При цьому ризики, пов’язані з невиконанням обов’язків, розподіляються між учасниками синдикату.
Синдикація — група банків, що об’єдналися для участі в кредиті одного позичальника. Головна мета — розподіл ризику між учасниками. При цьому кожен банк несе самостійну відпові-дальність за свою частину наданого кредиту
Банки надають СК для того, щоб знизити ризик, пов’язаний з позичанням грошей у суспільному секторі.
Синдикація виконує низку функцій, а саме:
дає змогу банкам брати участь у наданні позик, незалежно від свого розміру;
усі банки-учасники такої операції несуть ризики та отриму-ють прибуток;
дає змогу позичальнику отримати великий кредит, який не може бути наданий одним кредитором.
Форми єврокредитів:
Класичні синдиковані єврокредити.
Довгострокові кредити на велику суму передбачають створення спеціальної структури. Керівник банку є лід-менеджером, що формує банківський синдикат та визначає умови кредиту за участі позичальника. Члени синдикату беруть на себе зобов’язання надати частину кредиту.
Єврокредити з обмовкою про валютний опціон.
Позичальнику надається можливість вибору валюти погашен-ня боргу (однієї або кількох) за настання строку платежу. Наяв-ність цієї обмовки дає змогу позичальнику відобразити прибуток та витрати грошових коштів у єдиній валюті й уникнути валют-ного ризику.
Вартість єврокредитів:
комісійні;
банківська маржа;
процентна ставка за кредитами;
податки.
Процес організації кредиту:
попередні переговори;
лист про зобов’язання;
угода про кредит (звичайна або відновлювана);
угода про участь;
угода про перепоступки.
 
Рис. 19. Організація синдикованого займу: огляд [2, с. 166]
Таблиця 11
РИЗИКИ В РАЗІ СИНДИКОВАНОГО КРЕДИТУВАННЯ [2, с. 167]
Вид ризику Джерело ризику Стратегія зниження ризику
Ризик, пов’язаний з діяльністю в даній країні Здатність або небажання позичальників даної країни виконувати свої зо-бов’я¬зання Синдикація кредиту та ди-версифікація загальної суми дебіторської заборгованості
Ризик, пов’язаний з мо-жливістю неплатежу за кредитом Здатність організації спла-чувати свої борги Синдикація кредиту та ди-версифікація загальної суми дебіторської заборгованості
Ризик зміни процент-них ставок Розбіжність вимог та зо-бов’язань за строками і зміни процентних ставок, які неможливо спрогнозу-вати Приведення у відповідність активів до пасивів визна-ченням ціни кредиту на ро-лловерній основі (основі пролонгації)
Ризик регулювання (зміни практики дер-жавного регулюван-ня) Уведення резервних ви-мог чи податків на діяль-ність банків Пункт контракту, що зо-бов’язує банк позичальника нести цей ризик

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS