Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Фінансові ресурси світового господарства

Фінансові ресурси — капітал у грошовій формі (фінансові активи, фінанси).
У світовому господарстві постійно відбувається переливання грошового капіталу, що формується в процесі кругообігу капіталу. Фінансові ресурси належать приватним особам, ком-паніям, національним і міжнародним організаціям, державам. Вони нерівномірно розподілені між країнами й тому постійно переміщуються між ними. Цей рух фінансових активів набирає форми міжнародного руху капіталу. Разом з тим частина фі-нансових ресурсів зайнята в обслуговуванні платежів, що ви-никають у міжнародній торгівлі товарами та послугами, за пе-редачі знань (технологій) і міжнародної міграції населення. Цей рух фінансових активів у світі набирає форми міжнародних валютно-розрахункових відносин або фінансування міжнародної торгівлі.
Фінансові ресурси світу
У широкому розумінні
— це сукупність фінансових ресурсів усіх країн, міжнародних організацій та міжнародних фінансових центрів світу.
У вузькому розумінні
— це ті фінансові ресурси, які використовуються в міжнарод-них економічних відносинах, тобто у взаєминах між резидентами та нерезидентами.
Фактори, що впливають на рух фінансових потоків:
стан економіки;
взаємна лібералізація торгівлі країн-учасниць ГАТТ/ВТО;
структурна перебудова економіки;
масштабне перенесення за кордон низькотехнологічних ви-робництв;
міждержавний розрив темпів інфляції та рівнів процентних ставок;
зростання масштабів незбалансованості міжнародних розра-хунків;
випередження вивозом капіталу торгівлі товарами та пос-лугами.
Основні канали руху світових фінансових потоків:
Валютно-кредитне та розрахункове обслуговування купівлі-продажу товарів (зокрема особливого товару — золота) і послуг.
Зарубіжні інвестиції в основний та оборотний капітал.
Операції з цінними паперами та різними фінансовими ін-струментами.
Валютні операції.
Перерозподіл частини національного прибутку через бю-джет у формі допомоги країнам, що розвиваються, та внесків держав у міжнародні організації тощо.
Основні характеристики світових фінансових потоків:
Єдність форми (грошова форма у вигляді різних фінансово-кредитних інструментів).
Місце реалізації (сукупний ринок — специфічна сфері рин-кових відносин).

Хостинг від uCoz | Неділя, 22.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS