Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Форвардні валютні операції

Форвардний валютний контракт — це обов’язкова для вико-нання угода між банками про купівлю чи продаж у певний день у майбутньому визначеної суми іноземної валюти (при цьому ва-люта, сума, обмінний курс і дата платежу фіксуються в момент укладання угоди).
Форвардні валютні угоди — це позабіржові угоди, що не ма-ють жорсткої стандартизації щодо строків виконання. Строки ви-конання цих угод — від 1 тижня до 5 років, найбільш пошире-ні — 1, 3, 6, 12 місяців з дня укладення угоди.
Дата укладення форвардної угоди — це дата досягнення до-мовленості між клієнтом і банком щодо суми, валютного курсу та терміну. Дата валютування — це дата зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку. Звичайно вона визначається 
методом додавання до дати укладення форвардної угоди дати валютування спот-угоди й терміну дії форвардної угоди. У міжнародній практиці застосовують контракти на ламану дату (дата платежу, віддалена від дати укладення угоди на нестандартний термін — 45, 98 днів); форвардні контракти з правом вибору дати (форвардні опціони).
Форвардний валютний курс котирують за допомогою методу «аутрайт» та методу своп-ставок. Згідно методу «аутрайт», клієнт отримує інформацію про повний спот курс, повний форвардний курс, строк та суму поставок валюти. За методом своп-ставок визначається тільки премія (pm) чи дисконт (dis), які за прямого котирування відповідно додаються до курсу «спот» або вираховуються з нього.
Валютні курси, процентні ставки мають дві сторони котиру-вання — bid та offer, тому, щоб розрахувати двостороннє котирування форвардного курсу, необхідно використати формули (1, 2):
(1)
(2)
де S — курс спот (відповідно bid та offer);
RC — процентна ставка валютного котирування (bid та offer);
RB — процентна ставка бази котирування (bid та offer);
D — кількість днів у періоді;
B — 366 або 365.

Приклад. Розрахувати форвардний курс USD/UAH на 1 місяць, якщо на ринку-спот котируються:
USD/UAH 5, 3306 – 5, 3309,
USD 1 m 5,5 – 6 % р.а,
UAH 1 m 15 – 16 % р.а.
1)  
bid  5,3306 + 0,0392 = 5,3701.
2)  ;
offer  5,3309 + 0,0458 = 5,3767.

Ніякі причини не можуть завадити виконанню форвардної угоди. Деколи виконання форвардної угоди невигідне. Клієнту легше сплатити штрафні санкції, ніж виконати свої зобов’язання за контрактом. Але збереження свого імені важливіше за вигоду.

Приклад. Закриття контракту
Відповідно до форвардної угоди, клієнт мав купувати 150 000 бри-танських фунтів стерлінгів за долари США за курсом 1,5888, щоб роз-рахуватися з постачальником з Великої Британії, але контракт на пос-тавку було анульовано. Клієнт не має права анулювати також і форвардну угоду, отже, на дату виконання її має бути закрито за допомогою спот-ринку. Курс спот на цю дату становить 1,5850 – 1,5870. Клієнт має здійснити дві обернені операції: купити 150 000 британських фунтів за курсом 1,5888, а потім продати їх за курсом 1,5870:
150 000 × 1,5888 = USD 238 320 (списано з рахунку);
150 000 × 1,5870 = USD 238 050 (зараховано на рахунок).
Результатом закриття форвардного контракту буде списання з раху-н¬ку клієнта 200 дол. США.
Отже, клієнт не зобов’язаний мати на своєму рахунку повну суму, що передбачалася форвардною угодою (особливо це важливо для екс-портера, який укладав форвардний контракт для продажу валюти, яку він одержить від поставки товару).

Зазвичай котирування форвардного курсу має такий вигляд:
EUR/USD 0,9530 – 0,9540 курс спот
1m fwd 10 40 форвардні курси
Якщо bid > offer, то має місце дисконт.
Якщо bid < offer, то має місце премія.
Ф’ючерсні валютні операції — це строкові біржові угоди купівлі-продажу валюти, золота, фінансових та кредитних ін-струментів за фіксованою в момент укладання контракту ціною, з виконанням операції через певний проміжок часу (більше трьох днів і до двох-трьох років).
 
Рис. 9. Форма ф’ючерсного контракту
Фінансовий ф’ючерс — це контракти на купівлю чи продаж певного фінансового інструменту за завчасно узгодженою ціною протягом визначеного місяця в майбутньому (у певний день цьо-го місяця).
Види фінансових ф’ючерсів
За суб’єктами:
угоди хеджерів;
угоди спекулянтів;
— арбітражні;
— торгівля спредами;
— відкриття позицій.
За об’єктами:
процентні ф’ючерси;
— короткострокові;
— довгострокові;
валютні ф’ючерси.
Валютний ф’ючерс — це контракт на купівлю-продаж валю-ти в майбутньому, за яким продавець бере на себе зобов’язання продати, а покупець — купити визначену її кількість за встанов-леним курсом у вказаний строк.
Особливості ф’ючерсних угод:
будь-яка сторона ф’ючерсного контракту має право відмовитися від його виконання лише зі згоди іншої сторони контракту;
покупець ф’ючерсного контракту має право продати такий контракт протягом строку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту;
стандартизована форма валютних контрактів зі специфічно обумовленою сумою валюти та стандартизованими датами валютування;
правила випуску та обігу валютних деривативів поширю-ються також на ф’ючерсні валютні контракти;
торгівля ними здійснюється тільки на біржовому ринку.
Учасники ф’ючерсних ринків
Міжнародна практика:
клієнт;
брокер;
біржа;
уповноважена особа;
клірингова палата;
торгівельно-комерційний центр;
банк;
розрахункова фірма.
Національна практика:
клієнт;
банк (дилер);
біржа;
Розрахунок маржі
Для ф’ючерса на купівлю валюти:
М = К (Сб – Спок),
де М — величина маржі в грн;
К — обсяг угоди за ф’ючерсом (кількість валюти, яку купу-ють), у доларах;
Сб — курс долара, який котирується на міжбанківській ва-лютній біржі в день закриття позиції (продажу ф’ючерса) у грн/дол.;
Спок — курс долара на купівлю валюти в угоді за ф’ючерсом у грн/дол.;
Для ф’ючерса на продаж валюти:
М = К (Спр – Сб),
де Спр — курс долара на продаж валюти в угоді за ф’ючерсом у грн/дол.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS