Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій

Визначення пріоритетів розподілу послідовності проведення тих чи інших операцій для ТНК пояснюється певними факторами. По-перше, діючи на території різних країн, ТНК стикаються з різними структурами норми прибутку, який вони можуть отримати від операцій з основним та оборотним капіталом. Ось чому ТНК мають чітко розмежовувати складання довгострокових кошторисів капіталовкладень і їхньої окупності та короткострокові рішення з контролю й регулювання грошових операцій. Крім того, ТНК, що діють на території країн з високим рівнем інфляції, часто мають можливість отримати вищий прибуток за активами внаслідок ефективного контролю й регулювання грошових операцій. Тому вони мають надавати більшого значення цій сфері діяльності. Протягом довгого періоду на світових фінансових ринках переважали змінні криві прибутковості за процентними ставками. За цих умов прибуток фірми значною мірою залежить від ефективних методів конт-ролю й регулювання грошових операцій. Ось чому ці функції не повинні залежати від інших фінансових рішень.
Таблиця 22
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 
ГРОШОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОРПОРАЦІЇ [4, с. 520]
Цілі Стратегії та механізми Проблеми та ризики
Оптимізація вкладень готівкових коштів Системний підхід
Регіональні фінансові управління
Централізовані грошові сховища (депозитарії) Зміни валютних курсів
Мінімізація фінансо-вих затрат і трансак-ційних витрат Взаємна компенсація вимог та зо-бов’язань за платежами. Дії уряду
Кредити в середині системи, встано-влення трансфертних цін
Дивіденди й виплати Фактичний розподіл податкового тягаря
Уникнення валют-них збитків Міжнародні фінансові філіали.
Центри повторного обліку Інфляція
Мінімізація податко-вого тягаря Підходи окремих філіалів
Прогнозування кошторису майбутніх готівкових надходжень і платежів Зміни процентних ста-вок
Уникнення збитків від політичних і еко-номічних ризиків Прискорення або затягування розра-хунків за зовнішньоторговими опе-раціями, викликане очікуванням змі-ни валютних курсів. Заморожені фонди
Місцева кредитна діяльність Політичний ризик
Цілі та завдання контролю й регулювання грошових опе-рацій ТНК:
З погляду системного підходу:
ТНК — організаційна сукупність, у середині якої можуть ді-яти різні складові, що функціонують по-різному.
Завдання — отримання прибутку на всіх рівнях системи (материнська компанія вимагає від своїх філіалів принести в же-ртву особисті прагнення заради загального прибутку).
З погляду потреб зарубіжних філіалів:
Філіали ТНК мають різні уявлення щодо контролю та регу-лювання грошових операцій корпорацій.
Завдання — дії та можливості отримання асигнувань та розроб¬лення плану з досягнення більш вузьких та конкретизованих цілей.

Хостинг від uCoz | Понеділок, 21.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS