Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Криза валютної системи: поняття, види

Поняття кризи світової валютної системи виникло з кризою першої світової валютної системи. Під кризою світової валютної системи розуміють загострення валютних протиріч, різке пору-шення її функціонування, що проявляється в невідповідності структурних принципів організації світового валютного механі-зму зміненим умовам виробництва.
Періодичні кризи світової валютної системи займають віднос-но довгі історичні періоди: криза золотомонетного стандарту тривала близько 10 років (1913—1922), Генуезької валютної сис-теми — 8 років (1929—1936), Бреттонвудської — 10 років (1967—1976). Криза світової валютної системи веде до знищення старої системи та заміни її новою, що забезпечує відносну валютну стабілізацію.
Основні етапи створення світової валютної системи:
Становлення, формування передумов, визначення принципів нової системи; при цьому зберігається її спадкоємний зв’язок з попередньою системою.
Формування структурної єдності, завершення побудови, по-ступова активізація принципів нової системи.
Створення повноцінно функціонуючої нової світової валют-ної системи на базі закінченої й органічної цілісності її елемен-тів.
Услід за цим настає період, коли валютно-економічний стан окремих країн покращується, а світова валютна система відпові-дає у визначених межах умовам та вимогам економіки та функці-онує відносно ефективно в інтересах провідних країн.
Розрізняють локальні валютні кризи, що вражають окремі країни чи групу країн навіть за відносної стабільності світової валютної системи, циклічні валютні кризи — прояви економіч-них криз, спеціальні валютні кризи, що зумовлені різними факто-рами: криза платіжного балансу, криза, викликана надзвичайни-ми обставинами і т. д.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS