Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Міжнародний кредит: поняття, принципи, функції та форми

Міжнародний кредит — рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов’язаний з наданням ва-лютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості та сплати процентів.
Джерела міжнародного кредиту:
грошові накопичення держави;
грошові заощадження особистого сектору;


частина капіталів (грошова форма) підприємств, тимчасово вивільнена в процесі кругообігу.
Принципи кредитування — це правила поведінки банку та позичальника в процесі здійснення кредитних операцій:
— повернення;
— терміновість;
— платність;
— матеріальна забезпеченість;
— цільовий характер.
Кожен банк відпрацьовує свій варіант цих принципів. Напри-клад, найпростіший набір відомий в англомовних країнах як «Три с» — character (репутація), capability (потенційні можливос-ті), capital (капітал).
Принцип повернення — обов’язкове повернення коштів.
Принцип терміновості означає, що позичка повинна бути по-вернена позичальником банку у встановлені кредитною угодою строки.
Принцип цільового кредитування — це визначення конкрет-них об’єктів кредитування, що допомагає банку приймати більш зважені рішення про можливість та обґрунтованість надання позик, слугує певною мірою гарантією забезпечення їхнього повернення.
Принцип забезпеченості — гарантія погашення кредитів — має на меті захищати інтереси банку та не допускати збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичаль-ника.
Принцип платності — означає, що за продаж на визначений термін грошових коштів потрібно сплатити процент.
Функції міжнародного кредиту:
перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забез-печення потреб розширеного виробництва;
економія затрат обігу у сфері міжнародних розрахунків;
прискорення концентрації і централізації капіталу.
Базові елементи кредитування:
суб’єкти кредитування;
об’єкти кредитування;
забезпечення кредиту.

Хостинг від uCoz | Понеділок, 21.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS