Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Оцінка позицій платіжного балансу

Оцінка позицій платіжного балансу країни потребує обов’яз-кового вивчення структури, характеристик і економічних факто-рів, що впливають на міжнародні потоки операцій.
Таблиця 24
АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК І СТРУКТУРИ
ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ [7, с. 65]
Метод оцінки Метод аналізу Метод,
що використовується 
аналітиками
1. Характеристики операцій, що проводяться
А. Статичний
Взаємозв’язок між ка-тегоріями рахунків 1. Оцінити ефективність фі-нансування поточного дефі-циту за рахунками.
2. Проаналізувати ступінь від¬хилення позицій платіжного балансу від стану рівноваги (базисного балансу)
В. Динамічний Послідовні періоди часу 1. Визначити, що відбува-ється: погіршення чи пок-ращання балансу поточних операцій
2. Визначити ефективність еко¬номічної політики уряду (постійне погіршення торгового балансу)
3. Проаналізувати можливі зменшення міжнародної кре-дитоспроможності країни.
4. Скласти прогнози високого чи низького курсу національної валюти
2. Структурний Чотири фази розвитку. До ключових змінних належать: торговий баланс, баланс з довгострокового капіталу, ба¬ланс за доходом від зарубіжних інвестицій 1. Визначити, у якій фазі роз-витку платіжного балансу зна¬ходиться держава на даний момент.
2. Визначити, чи є задовіль-ними взаємозв’язки між клю-човими змінними для даної фази розвитку
Платіжний баланс будь-якої країни підлягає процесу безпере-рвної правки, необхідність якої пояснюється впливом різних еко-номічних факторів на платіжний баланс.
Таблиця 25
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ, 
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ДЕРЖАВИ
Економічні 
фактори Спосіб впливу
Темп 
інфляції У результаті надмірного підвищення цін товари та послуги, що виробляються в країні, стають надмірно дорогими для покупців-нерезидентів. Як наслідок, скорочується рівень експорту. Одночасно, унаслідок підвищення рівня цін, імпортні товари стають все більш привабливими для покупців порівняно з товарами, що виробляються в цій країні. Це сприяє збільшенню обсягу імпортних операцій
Реальний 
ріст ВВП Високі темпи зростання ВВП приводять до збільшення об’ємів імпорту товарів та послуг. Ця тенденція пояснюється тим, що високі темпи зростання ВВП означають, що підвищується рівень прибутків у середині країни, частина яких може бути використана на імпорт. Низькі темпи росту ВВП, навпаки, призведуть до зниження рівня імпорту товарів та послуг
Процентні 
ставки Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що вливаються в ринок облігацій і використовуються для інвестицій у грошовий ринок. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то можна чекати зростання припливу капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. І навпаки, якщо процентні ставки знижуються, слід очікувати відпливу капіталу, оскільки фінансові центри інших країн стають більш привабливими для ін-весторів
Валютний 
курс «спот» Валютний курс «спот» впливає на:
Відносну вартість імпортних товарів порівняно з вартістю товарів, вироблених в самій країні.
На відносну вартість експортних товарів порівняно з товарами інших країн (у країнах-імпортерах). Високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних операцій та сприяє проведенню експортних операцій. І навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту

Хостинг від uCoz | Субота, 26.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS