Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Поняття платіжного балансу та взаємозв’язок рахунків

Платіжний баланс — це підсумковий документ, у якому ві-дображаються всі операції резидентів країни з резидентами ін-ших країн протягом визначеного часу, звичайно календарного року, у формі співвідношення надходжень та платежів.
За економічним змістом розрізняють баланс на певну дату й за певний період. Платіжний баланс на певну дату існує у вигляді співвідношення платежів та надходжень, які кожен день постійно змінюються. Платіжний баланс за певний період (місяць, квартал, рік) складається на основі статистичних показників про здійсненні за цей період зовнішньоекономічні дії й дає змогу аналізувати зміни в міжнародних економічних зв’язках країни, масштабах і характері її участі у світовому господарстві.
Якщо загальна сума платежів з міжнародних операцій країни відповідає бюджету, то такий стан називається рівновагою пла-тіжного балансу. Коли ж держава не може підтримувати рівень витрат відповідно до бюджету, то спостерігається нерівновага платіжного балансу.
Будь-яка операція, що призводить до платежу, проведеного громадянами даної країни (чи урядом), є витратною статтею балансу (–), а та, що веде до отримання громадянами країни (чи урядом) коштів, є прибутковою статтею балансу (+). Перелік витратних та прибуткових статей наведено в табл. 23.
Таблиця 23
ПРИБУТКОВІ (+) ТА ВИТРАТНІ (–) СТАТТІ БАЛАНСУ 
МІЖНАРОДНИХ РАХУНКІВ*
Прибуткові статті (+)
(джерела грошових коштів) Витратні статті (–)
(способи використання грошових коштів)
Експорт товарів та послуг Імпорт товарів та послуг
Приплив капіталу Вивезення капіталу
Приватні та державні дари з-за кордону Дари за кордон
Транспортні послуги, що надані нерезидентам Використання транспорту інших держав
Витрати іноземних туристів у да-ній країні Витрати на туризм за кордоном
Військові витрати інших держав Військові витрати за кордоном
Проценти та дивіденди, отримані з-за кордону Проценти та дивіденди, що випла-чуються нерезидентам
Продаж активів даної країни нерезидентам Придбання іноземних активів (наприклад, акцій, облігації та нерухомості)
Депозити нерезидентів у депозитних установах даної країни Депозити в іноземних депозитних установах
Продаж золота нерезидентам Придбання золота за кордоном
Продаж національної валюти не-резидентам Купівля іноземної валюти
У платіжному балансі використовується принцип подвійного запису; кожна операція має дві сторони — дебет та кредит. Від-повідно до цієї облікової системи загальна сума на дебеті завжди повинна дорівнювати загальній сумі на кредиті. Ця рівність дебе-ту та кредиту не має спеціального значення, але ґрунтується на обліковій логіці, що дебетові суми (виплати) мають дорівнювати кредитним сумам (надходженням). Облікова системам платіжно-го балансу використовується економістами як механізм прове-дення оцінок та інструмент аналізу.
Способи використання інформації платіжного балансу:
для проведення оцінок кредитоспроможності країни;
для аналізу тенденцій економічного розвитку країни;
для складання прогнозів впливу на валютні курси;
для прогнозування подальшої політики уряду;
для аналізу ризиків по країні;
для оцінки стану економіки держави.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS