Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Поняття валютних операцій та їхня класифікація

Валютна операція
У широкому розумінні — 
конкретна форма прояву валютних відносин у народногос-подарській практиці.
У вузькому розумінні —
операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності; використанням валютних цінностей як засобу платежу в міжнародному обороті; увезенням, вивезенням, переказом та пересиланням на територію країни та за її межі валютних цінно-стей.
 
Рис. 6. Класифікація валютних цінностей
 
Рис. 7. Класифікація валютних операцій
Конверсійні операції:
угоди з негайною поставкою: угоди типу «today», «tomor-row», «spot»;
строкові угоди: форвардні, ф’ючерсні, опціонні;
угоди типу «swap»;
валютний арбітраж: просторовий, часовий, конверсійний ва-лютний арбітраж.
Кореспондентські відносини з іноземними банками:
установлення прямих кореспондентських відносин з інозем-ними банками;
самостійне відкриття банком рахунків для міжнародних роз-рахунків з іноземними банками;
досягнення домовленості про порядок і умови ведення бан-ківських операцій за міжнародними розрахунками;
робота через кореспондентські рахунки Центру міждержав-них розрахунків НБУ або через кореспондентські рахунки впов-новажених банків;
установлення кореспондентських відносин і здійснення мі-жнародних банківських операцій з іноземними банками через ко-респондентські рахунки Центру міжнародних розрахунків НБУ або вповноважених банків.
Відкриття та ведення валютних рахунків:
відкриття валютних рахунків юридичним особам (резиден-там та нерезидентам), фізичним особам;
нарахування процентів на залишки на рахунках;
надання овердрафтів (особливим клієнтам, згідно з рішен-ням керівництва банку);
надання виписок під час здійснення операції;
оформлення архіву рахунку за будь-який проміжок часу;
виконання операцій з розпорядження клієнтів коштами на своїх валютних рахунках (оплата наданих документів, купівля та продаж іноземної валюти за рахунок коштів клієнтів);
списування сум, передбачених законодавством;
контроль експортно-імпортних операцій.
Неторгові операції:
купівля та продаж готівкової іноземної валюти та платіжних документів у іноземній валюті;
інкасо іноземної валюти та платіжних документів у інозем-ній валюті;
випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів;
купівля (оплата) дорожніх чеків іноземних банків;
оплата грошових акредитивів та висунення аналогічних ак-редитивів;
організація роботи й порядку проведення операцій в обмін-них пунктах.
Операції з залучення та розміщення валютних коштів:
кредитні;
депозитні;
з цінними паперами;
лізингові;
форфейтингові;
факторингові.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS