Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Ринки акцій країн третього світу

Ринки акцій країн «третього» світу — це ринки країн, що роз-виваються. Міжнародна фінансова корпорація щороку видає ста-тистичний довідник про ці ринки. Термін «ринки, що розвива-ються» охоплює три типи ринків: старі, давно створені ринки (Аргентина, Греція, Іспанія, Бразилія тощо); ринки, що розвину-лись завдяки специфічним ситуаціям та обставинам (Сінгапур, Гонконг, Йорданія); та найновіші ринки (Південна Корея, Тай-вань, Індонезія, країни СНД тощо). 

Ці ринки функціонують як сегментовані ринки довгострокового позичкового капіталу. Існує величезна кількість перешкод для іноземних портфельних інвес-тицій на цих ринках. Специфічні умови, що створили існуюче становище на ринках, що розвиваються (політична та економічна нестабільність, несприятлива грошово-кредитна та фінансово-бюджетна політика, максимальний рівень процентних ставок по-зик та банківських депозитів, недоліки інституціональної інфра-структури ринку та ін.), учені називають «стискуванням портфе-ля активів».

Як результат, названі ринки можна схарактеризувати, як нее-фективні, де курс цінних паперів не відображає реалій, ринки з неадекватним регулюванням, з недостатньою ліквідністю, з недо-статнім попитом та пропозицією. Але ці ринки можуть створити прибуток, вищий за середній рівень.

Хостинг від uCoz | Неділя, 22.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS