Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
Фінанси підприємства підручник
Тут ви знайдете підручник в якому розповідається про фінанси підприємств
корпоративні фінанси підручник
державні фінанси підручник
фінанси підручник
підручник місцеві фінанси
фінанси підприємств поддєрьогін
міжнародні фінанси
Підручник з міжнародних фінансів, автор підручника Петрашко
Головна » Статті » Фінанси підручники » міжнародні фінанси

Спот-ринок

Спот-ринок — це ринок негайної поставки валюти.
Основні учасники — комерційні банки, які ведуть операції з:
напряму з клієнтами-підприємствами приватного та держав-ного секторів;
на міжбанківському ринку напряму з іншими комерційними банками;
через брокерів з банками та клієнтами;
з центральними банками країн;
Валютна операція «спот» — це купівля-продаж валюти за умов її поставки протягом двох робочих днів від дня укладення угоди за курсом, зафіксованим в угоді.
Звичаї спот-ринку:
Здійснення платежів протягом двох робочих банківських днів без нарахування процентної ставки на суму поставленої ва-люти.
Операції здійснюються переважно на базі комп’ютерної тор-гівлі з підтвердженням електронними повідомленнями (авізо) протягом наступного робочого дня.
Існування твердих валютних курсів: якщо дилер великого банку цікавиться котируванням іншого банку, повідомлені йому валютні курси є обов’язковими для виконання операції з купівлі-продажу валюти
Ці звичаї не зафіксовано в спеціальних міжнародних конвенці-ях, але їх точно додержуються всі учасники цього ринку.
Торгівля на ринку здійснюється на базі встановлення обмін-ного курсу валют (котирування валют). Різні методи котирування створюють практичні зручності для валютних операторів, оскільки виключають необхідність додаткових розрахунків. Котирування за прямим методом на двох ринках повинні бути оберненими, тобто вартість курсового перерахунку валюти дорівнює 0.
Пряме котирування дорівнює 1/ Обернене котирування
Крос-курс — співвідношення між двома валютами, що є по-хідними від їхніх курсів відносно третьої валюти (звичайно дола-ра США).
Таблиця 8
ВИКОРИСТАННЯ КОТИРУВАННЯ УЧАСНИКАМИ РИНКУ 
МАРКЕТ—МЕЙКЕР (комерційний банк, котирування валютного курсу)
Продає DEM
Купує USD Купує DEM
Продає USD
BR 1,4120 1,4125 AR
Сп = AR – BR,
BAS = [(AR – BR) / AR] 100 %,
де Сп — спред;
AR — курс купівлі валюти;
BR — курс продажу валюти;
BAS — продажно-купівельна маржа.
Звичайно базою котирування є валюта, яка визнається в усьо-му світі, але іноді з історичних причин базовою стає більш дрібна валюта.
Стандартна дата валютування (дата фактичного надходження коштів) за спот-операцій — другий робочий день після дати укладення операції. У разі, коли дата валютування припадає на вихідний чи святковий день, строком валютування вважаєть-
ся перший робочий день після вихідних (із цього правила є ви-нятки).
На валютному ринку торгують безготівковою валютою (форе-ксом) і готівковою валютою (банкнотами).
Таблиця 9
ВІДМІННОСТІ МІЖ ТОРГІВЛЕЮ ВАЛЮТОЮ ТА БАНКНОТАМИ
Критерій Торгівля валютою Торгівля банкнотами
Спосіб здійснення опе-рації По телефону чи на основі письмового наказу По телефону чи в касі
Поставка Кредитування рахунку (електронний переказ) Поставка банкнот у касу спеціальним кур’єром чи експрес-поштою
Перевірка На екрані Перерахунок банкнот
Зберігання Депозит в іноземній валюті, що приносить процент Фізичне зберігання в спе-ціальних сейфах, не при-носить ніяких процентів
Оперуючи поняттям «валютна операція», не можна не згадати про валютний ризик (втрати валюти через зміну валютного кур-су). Але збитки або прибутки банку залежать і від валютної по-зиції. Під валютною позицією розуміють співвідношення вимог та зобов’язань у тій чи іншій валюті оператора валютного ринку. Залежно від збігу чи розбіжності названих вимог та зобов’язань, валютна позиція може бути закритою та відкритою. Відкрита ва-лютна позиція, у свою чергу, може бути довгою чи короткою.

Хостинг від uCoz | Субота, 26.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS