Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » Банківський маркетинг

Маркетинг та його специфіка у банківській сфері

Маркетинг — комплекс заходів у сфері досліджень торгове-ль¬но-збутової діяльності підприємства по вивченню всіх чинників, що здійснюють вплив на процес виробництва і просування товарів і послуг від виробника до споживача.
Елементи маркетингу:
1) вивчення споживача;
2) дослідження мотивів його поведінки на ринку;
3) аналіз безпосередньо ринку;
4) дослідження продукту (виробу чи послуг);
5) аналіз систем і методів реалізації продукту;
6) аналіз обсягу товарообороту підприємства;
7) вивчення конкурентів, визначення форм і рівня (ступеня жорсткості) конкуренції;
8) дослідження рекламної діяльності;
9) визначення найбільш ефективних засобів просування то-вару на ринку;
10) вивчення «ніші» ринку.
«Ніша» ринку — галузь виробничої і комерційної діяльності, в якій підприємство має найкращі можливості (порівняно з потен-ційними конкурентами) щодо реалізації своїх переваг для збіль-шення товарообігу.
 
Банківський маркетинг — система управління банківською діяльністю у рамках загальної ідеології маркетингу.
 
 
Базові категорії маркетингу
Нестаток — брак засобів до існування; бідність, нужда, злидні.
Потреба — 1) необхідність у чому-небудь, що вимагає задоволення; 2) вимоги, які необхідно задовольнити, запити відповідно з культурним рівнем та особистістю індивідуума.
Запит — потреба у чомусь, яка підкріплена купівельною спроможністю.
Товар — все те, що становить предмет торгівлі, може задо-вольнити потребу чи нестаток і пропонується на ринку з метою звернення уваги, придбання або використання.
Обмін — процес руху товарів як форма розподілу продуктів праці суспільства, обмін попиту і пропозиції.
Угода — 1) комерційний обмін цінностями між двома сторо-нами; 2) договір, за яким встановлюються взаємні зобов’язання щодо чого-небудь.
Ринок — сукупність існуючих і потенційних покупців то-вару.
 
Під час вивчення зазначених питань слід звернути увагу на специфічне значення загальноекономічних категорій «товар» і «ринок», що є дуже важливим для розуміння особливостей мар-кетингу.
 
Згідно із законом Парето*, 20 % споживачів купують 80 % то-варів. Тому важливим завданням маркетингу є саме встановлення кола цих споживачів.
Інструменти маркетингу
1. Робота з продуктом (визначення розміру кредиту, строків, умов його надання і погашення, назва, властивості, гарантії, технічне обслуговування клієнта, торговельне обслуговування).
2. Визначення ціни (процентної ставки, комісійної винагороди, встановлення і зміна ціни, можливості її диференціювання, на-дання знижок, формулювання умов платежу тощо).
3. Розподіл (система збуту послуг філії, відділення і т. п.).
4. Комунікації (реклама, підтримка збуту і робота з громадсь-кістю).

Хостинг від uCoz | Четвер, 26.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS