Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » Банківський маркетинг

Продаж (збут) банківських продуктів

Місце виробництва та місце споживання товару, як правило, не збігаються, тому одним із суттєвих питань маркетингової стратегії є проблема продажу (збуту) банківських продуктів.
Поняття «розподіл» об’єднує регулювання всіх виробничих заходів, які спрямовані на переміщення продукту у просторі та часі від місця виробництва до місця споживання.
Проблеми розподілу:
вибір місця діяльності;
вибір каналів збуту;
фізичний розподіл.
Вибір місця діяльності
«Купівельна спроможність регіону»
Закон Рейлі:
 ,
де U — оборот роздрібної торгівлі;
B — чисельність населення;
D — відстань від міст a, b;
n = 2.
Law of Retail Gravitation — визначає розподіл торговельного обороту на два міста з проміжного населеного пункту g.
Закон Конверсе:
 ,
де 2,5 — фактор купівельної мобільності (визначається емпірич-но).
Досить простий приклад оцінки місцезнаходження банку (див. табл.).
Найбільшу суму для порівняння має об’єкт В, який, відповід-но, розташований у вигіднішому місці.
Більш складною є оцінка місцезнаходження відділення банку з урахуванням ціни землі. У розвинених країнах для цього вико-ристовуються так звані таблиці ситуаційних класів, які визначають частку вартості землі у вартості споруд, яка є змінною вели чиною і значною мірою  залежить  від  місцерозташування  земельної
Ознака Оцінка
Норма Вага ознаки Місце
А В С
1. Відносна платоспроможність 1 жителя, грн. 100 30 % 75 
17 % 90
21 % 130
30 %
2. Кількість споживачів у зоні впливу, осіб 5000 25 % 4000
10 % 10000
25 % 3000
7,5 %
3. Потік перехожих за 1 годину, осіб 500 15 % 500
15 % 300
9 % 400
12 %
4. Площа, м2 мін. 500 5 % 500
1,5 % 600
1,5 % 2000
5 %
5. Наявність стоянок, місць мін. 10 10 % 40
10 % 30
7,5 % 15
4 %
6. Громадський транспорт, хвилин пішки від найближчої зупинки 3 15 % 3
15 % 5
9 % 20
3 %
Сума для порівняння 100 % 68,5 % 73 % 61,5 %

ділянки. Знехтувати фактором вартості землі можна тільки част-ково і лише за умови порівняння місць в одному районі. В умо-вах України цей фактор також має значення, але він менш дослі-джений. Для Києва таблиці ситуаційних класів іноді публікують-ся у відповідних періодичних виданнях («Вісник УКРелс», 1999, № 13). Крім того, існують спецальні методики, які дозволяють проводити експертну оцінку вартості землі населених пунктів.
Вибір каналів збуту
Існують прямий і непрямий канали збуту (практично не вико-ристовується у банківській справі).
Системи доставки:
1. Універсальні відділення.
2. Спеціалізовані відділення —
кредитування;
вкладні операції;
нерухомість.
3. Повністю автоматизовані відділення —
операції по рахунках;
довідки про стан рахунків;
отримання готівки;
інформаційні та консультативні послуги.
Недоліки:
роздрібні клієнти;
немає довіри автоматам.
4. Малочисельні відділення —
стаціонарні;
пересувні.
5. Автоматичні касові машини.
6. Фінансові супермаркети —
на основі франчайзу небанківських інститутів.
7. Системи електронних платежів у пунктах продажу.
8. Системи, які базуються на картках.
9. «Розумні» термінали.
10. Банківські послуги на дому, телемаркетинг, Internet.
Місцерозташування банку формує так звані зони дії, в межах яких можна окреслити коло споживачів за ознакою випадковості обслуговування саме цим відділенням. Виявлення таких зон та-кож важливе не тільки з позицій оцінки місцерозташування, але й з метою планування комунікацій.

 

Цінність зони можна визначити показником очікуваного річ-ного споживання послуги (ОРСП), обчисленого на 1 клієнта:
ОРСП = ЧК ´ %К ´ ОРСП1,
де ЧК — чисельність клієнтів;
%К — процент клієнтів зони, які користуються послугою.
Показник чисельності клієнтів вираховується за статистични-ми даними. Залежно від ситуації за основу розрахунку береться один з показників (для роздрібного ринку):
щільність «нічного» населення;
щільність «денного» населення (особи, які живуть і залиша-ються вдома, прийшли на роботу, прийшли для обслуговування, їздять транспортом та ін.).

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS