Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » Банківський маркетинг

Товарна політика комерційного банку та ціноутворення на банківські продукти

Планування комплексу маркетингу:
стратегія продукту;
стратегія ціноутворення;
стратегія у сфері систем доставки;
комунікаційна стратегія.
Продуктова стратегія складається з двох елементів:
1. Аналіз тих продуктів, що є.
2. Аналіз розвитку продуктів з точки зору доцільності:
2.1. зміни структури запропонованих продуктів;
2.2. розширення спектру продуктів за рахунок:
2.2.1. продуктів, які не застосовувались конкретним ба-нком;
2.2.2. продуктів, які є новими, розробленими безпосе-редньо цим банком.
Зміна структури (2.1):
з точки зору оптимізації взагалі;
з точки зору відношення до різних етапів життєвого циклу ба-нківського продукту:
1) виведення на ринок;
2) зростання;
3) зрілість;
4) спад.

 
Рис. 7. Схема життєвого циклу продукту (класична)
Види кривих обсягу продаж:
класична;
крива з повторним циклом (кредити);
«гребенева» крива (електронні послуги);
«бум» (немає ознак спаду).
Оптимізація структури продуктового ряду в даному випадку матиме такі аспекти:
який продукт на якому етапі циклу перебуває;
збалансування (стабільний прибуток).
Критерій оптимізації асортиментного ряду розраховується за формулою:
 
де P(t) — сумарний прибуток за момент часу t;
R(t) — сумарна оцінка ризику, банківської діяльності по всіх операціях банку, які проводяться у момент t;
a, b — адаптивні коефіцієнти.
Оцінка асортименту проводиться за параметрами:
Старі продукти —
рівень збуту;
відносна частка ринку;
розмір витрат і рівень рентабельності.
Нові продукти —
перспективність;
унікальність;
ефективність;
рентабельність;
сумісність з існуючими продуктами;
дохідність у поєднанні з прийнятним рівнем ризику;
можливість автоматизації.
Вирішення проблеми балансу —
диверсифікація рівня та прибутковості;
поєднання старих і нових послуг.
Розробка продукту — новинки (2.2.2).
Процес створення продукту проходить такі стадії:
1. Пошук ідей —
1.1. пошук і накопичення ідей;
1.2. відбір придатних ідей;
1.3. розробка задумів продукту;
1.4. відбір придатних задумів;
1.5. визначення стратегії маркетингу.
2. Аналіз маркетингових можливостей —
2.1. аналіз ринкових можливостей;
2.2. аналіз можливостей банку;
2.3. зіставлення наявних перспектив з цілями банку.
3. Безпосередньо розробка продукту —
3.1. розробка техніки надання послуги;
3.2. підготовка нормативної документації;
3.3. навчання кадрів.
4. Випробування продукту —
4.1. апробація послуги у реальних умовах;
4.2. перевірка на практиці якості продукту, доступності ці-ни, наявності потреби в ньому;
4.3. визначення частоти звертань.
5. Комерціалізація —
5.1. прийняття рішення про виведення продукту-новинки на ринок;
5.2. вибір слушного моменту та місця надання послуги з урахуванням результатів аналізу ринкових випробувань;
5.3. проведення пропагандистської кампанії;
5.4. розробка інструкцій і формальної документації.
Послідовність визначення ціни на послуги банку
1. Постановка завдань ціноутворення —
1.1. забезпечення виживання;
1.2. максимізація поточного прибутку;
1.3. збільшення частки прибутку;
1.4. завоювання лідерства як продукту.
2. Оцінка попиту залежно від чинників —
2.1. рівня цін, еластичності попиту;
2.2. інтенсивності рекламних заходів;
2.3. способу доставки;
2.4. ступеня насиченості ринку даним продуктом чи проду-к¬том-аналогом (замінником);
2.5. час.
3. Визначення валових витрат —
3.1. постійні;
3.2. змінні.
4. Аналіз цін і продуктів конкурентів за критеріями —
4.1. швидкість обслуговування;
4.2. якість обслуговування;
4.3. точність;
4.4. відповідність структурі та обсягу споживчого попиту;
4.5. ступінь унікальності послуги;
4.6. рівень комплексності обслуговування.
5. Вибір методу ціноутворення —
5.1. середні витрати плюс прибуток;
5.2. забезпечення цільового прибутку на основі аналізу без-збитковості;
5.3. на базі відчутної цінності продукту;
5.4. за поточними ринковими ставками;
5.5. на базі взаємовідносин з клієнтурою;
5.6. стратегія проникнення на ринок;
5.7. «ковзаюче» ціноутворення.
Типи ринку, які впливають на цінову концепцію банку:
1. Ринок «чистої» монополії — продукт унікальний.
2. Олігополістичний ринок — кілька продавців.
 
Рис. 8. Варіанти залежності попиту від чинників
3. Ринок монополістичної конкуренції — кілька варіантів по-слуги з різними цінами.
4. Ринок чистої конкуренції.
Проблема визначення витрат на здійснення банківської послу-ги:
відокремлення послуг одна від одної;
визначення нормативних витрат часу (розраховується за фор¬мулою):
ВЧ * ПП + ПВ + НВ = витрати,
де ВЧ — витрати часу;
ПП — погодинна плата;
ПВ — прямі витрати;
НВ — накладні витрати.

Хостинг від uCoz | Понеділок, 21.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS