Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Організація служби маркетингу, її структура

Для побудови маркетингової інформаційної системи (МІС) та управління нею необхідно, щоб усі відділи та окремі фахівці дія-ли спільно. До них можуть належати:
вища ланка управління;
відділ управління маркетингом та управління якістю;
відділ управління збутом;
групи з розробки нових перспективних виробів;
кадри, що займаються дослідженням ринку;
відділ бухгалтерського обліку та аналізу, фінансовий відділ;
фахівці із системного аналізу та проектувальники систем;
дослідники операцій, статистики та фахівці з моделювання;
програмісти;
фахівці з комп’ютерної техніки.
Хто з них несе відповідальність за розроблення, планування та розвиток МІС? Які фахівці повинні координувати й управляти? Вища ланка управління не завжди цілком правильно оцінює необхідність і значення МІС і звільняє великі відділи, перевантажені поточною терміновою роботою, від «зайвого» інформаційного клопоту.
Існує декілька підходів до вирішення проблеми організації управління:
1. Підхід «з чистого аркуша». Розробляється нова схема орга-нізаційної структури. Як правило, маркетингова інформація на-дається одними відділами, а бухгалтерська — іншими. За відсут-ності їх координації і сумісності лінійному управлінню часто са-мому доводиться встановлювати цей взаємозв’язок. Таким чи-ном, найкращим варіантом є управління традиційних відділів, що займаються об’єктом і обробкою інформації, і створення відділу управлінської інформації.
Незважаючи на те що такий відділ не в змозі забезпечити управління всією необхідною інформацією, цілком можливе злиття традиційних відділів у комбіновані відділи управлінської інформації.
2. Робота в комітетах. У деяких компаніях створено коміте-ти МІС. Вони слугують для обміну думками і досвідом розвитку МІС, виявляють проблеми, пов’язані з координацією, і вказують на необхідність їх вирішення. Але оскільки засідання комітетів потребують певного часу, лінійні менеджери не завжди можуть брати в них участь. 
3. Низькорівневий підхід. У деяких компаніях завдання на розвиток МІС одержують нижчі фахівці з відділу дослідження ринку. Але таким фахівцям, як правило, бракує часу та енергії для подолання організаційних і психологічних перепон, з якими вони стикаються.
4. Підхід інформаційного «координатора». В деяких фірмах при збереженні традиційних меж між відділами вводиться посада інформаційного «координатора», на яку призначається керівник вищої ланки. Інколи його називають директором маркетингових систем. Його завданням є створення організаційних зв’язків, які б сприяли об’єднанню зусиль різних відділів і підрозділів компаній у розробленні та виконанні плану МІС.
Структура служби маркетингу на підприємстві визначається характером і розміром підприємства, його структурою, типом виробництва, продукцією, міжгалузевими і міждержавними зв’яз-ками тощо.
Фахівці з маркетингу виділяють такі організаційні структури побудови його служби залежно від фактора управління [59]:
функціональну;
орієнтовану на конкретні продукти і послуги;
орієнтовану на ринок;
орієнтовану на загальне керівництво;
матричну.

Хостинг від uCoz | Четвер, 26.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS