Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Параметри конкурентоспроможності

Конкурентоспроможність характеризується такими групами параметрів. 
Технічні параметри
Класифікаційні параметри дають змогу визначити конкурен-тоспроможність інформаційних продуктів одного класу.
Конструктивні параметри використовуються для класифікації порівнюваних продуктів.
 

Нормативні параметри
Дають змогу контролювати додержання вимог щодо про-
дуктів, які регламентуються державою на міжнародному, регіо-нальному, галузевому або іншому рівнях. Якщо продукт не від-повідає хоча б одному з нормативних параметрів (стандарт, 
норма, закон тощо), він втрачає конкурентоспроможність. До нормативних параметрів належить відповідність правовим нор-мам країни.
Економічні параметри
Відбивають напрями зниження ціни споживання, що дає змогу зацікавити споживача у продукті. Ціна споживання звичайно сут-тєво вища за продажну ціну. Ціна продажу залежить від ринку або сегмента ринку.
Ціна споживання для кожного буде своя залежно від способу експлуатації, кваліфікації персоналу і т. ін. До неї входять такі компоненти, як витрати на доставку, монтаж або адаптацію, вар-тість супроводу, навчання користувача, витрати на електроенер-гію, комунальні та інші послуги, зарплата персоналу, витрати на післягарантійний сервіс, податки, непередбачені витрати.
Тому конкурентоспроможним вважається продукт не з міні-мальною ціною на ринку, а з мінімальною ціною споживання.
Організаційні параметри
Впливають на продажну ціну продукту для кожного конкрет-ного споживача. На інформаційному ринку, як і на будь-якому іншому, діють системи знижок залежно від обсягу продажу, кон-диційності, комплексності і т. д. Значну роль відіграють умови платежу (місце, термін і спосіб платежу, валюта та ін.).
Необхідно звернути увагу на таке:
ü є параметри постійні для конкретного інформаційного про-дукту, а є такі, що залежать від сегмента ринку;
ü кожний параметр має своє абсолютне значення й віднос-
не, що характеризує ступінь повного задоволення потреби кон-кретного споживача. Відносний показник залежить від сегмента ринку;
ü кожний параметр має свою вагу для споживачів кожного се-г¬мента ринку;
ü по кожній групі параметрів можна розрахувати груповий узагальнений показник продуктів.

Хостинг від uCoz | Неділя, 22.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS