Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Поради керівникам підприємств щодо роботи з інформацією

Керівникам фірм, що планують поліпшити свій бізнес з допо-могою інформаційно-аналітичних розробок, варто взяти до уваги такі положення:
1. Наявність інформації сама по собі не вирішує ваших про-блем, лише визначає склад заходів, що їх необхідно здійснити.
2. З отриманою інформацією повинен працювати кваліфікова-ний експерт-аналітик профільної сторонньої фірми або власний персонал.
3. Робота з інформацією зменшить запас вільного часу особи-сто керівника і співробітників. При цьому можна втратити конт-роль за перебігом розроблення, а отже, приймати невиправдані інтуїтивні рішення за браком часу на роздуми.
4. Стримуйте опір осіб середнього менеджменту фірми, моти-вація якого зрозуміла: їм не подобається присутність сторонніх; робота запрошеного фахівця розкриває недоліки в їх роботі, вони не бажають змінювати будь-що у своїй роботі; ймовірність застосування нестандартних підходів; вони просто заздрять заробітку запрошеного фахівця.
5. Оцінюйте вартість одержуваної інформації, щоб її ціна не стала вище за комерційну вартість результату її використання.
6. Інформація, надана фахівцю, є для нього сировиною та ін-струментом. Чим добротніша сировина та досконаліший інстру-мент, тим ефективнішою і продуктивнішою буде праця фахівця при вирішенні проблеми.
Споживачів дещо шокує висока вартість проведення інформа-ційних досліджень ринку, і вони схильні переоцінювати витрати. У зарубіжних маркетингових фірмах менш як за 10—20 тис. дол. такі дослідження не проводяться, в Україні вони можуть кош-тувати від 400 до десятків тисяч доларів. Проте добре відомо, що насправді дослідження коштують дорожче ніж за них просять. Витрати складаються з необхідності проведення промислових експертиз, їх організації, розвитку та підтримки. Однак основна маса керівників малого та середнього бізнесу ігнорує проведення інформаційного дослідження ринку, так само як ігнорує інтерактивні БД або безпаперову технологію.
Але, скільки б не коштували маркетингові дослідження, вони становлять приблизно 10% від рекламного бюджету, відмова ж від їх проведення може призвести до значних втрат, які іноді в десятки й сотні разів більші за витрати на попередні маркетинго-ві дослідження.
На перший погляд, ситуація в комп’ютерному бізнесі України добре відома і без маркетингових досліджень. Таке уявлення може стати причиною невдач. Наприклад, декілька років тому три ком¬п’ютерні фірми майже водночас розпочали проекти, пов’язані з просуванням на ринок домашнього комп’ютера. Але на той час попит на нього практично був відсутній, хоча загальні обсяги продажу персональних комп’ютерів були достатньо високими. Дослідження комп’ютерного ринку зразу показало б невчасність і недоцільність цих намірів. Провал цих проектів можна вважати чистою поразкою маркетингових служб цих фірм. Додамо, що сьогодні ситуація на ринку домашніх комп’ютерів швидко змінюється на краще.
Сучасні маркетингові дослідження комп’ютерного бізнесу можуть надати будь-яку інформацію, але з урахуванням україн-ських реалій (чинна податкова система, умови безпеки бізнесу, доступність джерел інформації тощо).
В Україні збирання первинної інформації не таке звичне яви-ще‚ як у країнах з розвиненою ринковою економікою. Для бага-тьох респондентів інтерв’ю — це можливість бути почутим‚ ві-дійти від повсякденних турбот‚ бути корисним. З іншого боку, опитувані не завжди можуть співпрацювати через свою необізна-ність‚ відсутність навичок щодо участі в подібних дослідженнях. Дуже часто респонденти налаштовані скептично або підозріло‚ схильні відповідати недостатньо відверто. Не менш важлива про-блема — небажання відповідати на питання опитувачів. Зокрема‚ опитувачі мають великі труднощі при проведенні опитувань за місцем проживання. Якщо ж видається опитувати працівників на робочих місцях‚ то це пов’язано із втратою робочого часу‚ з не-бажанням керівництва підприємств та організацій виділяти час для опитувань. За таких умов дуже важко прийняти рішення про те, де і яким чином проводити бесіду з респондентом‚ яких захо-дів морального і матеріального заохочення вживати.
Маркетингові дослідження — це своєрідний засіб економії коштів. Ситуація аналогічна до інвестування реклами. Щоб заро-бити багато грошей, потрібно спочатку дещо витратити.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS