Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Послуги Internet-провайдерів


Доступ до ресурсів Internet здійснюється за допомогою спеці-ального програмного забезпечення — www browser або Web browser.
Документи в системі www подаються в спеціальному форматі розмітки різних частин документів, як-то: текст, посилання, графіка, таблиці тощо. Це формат HTML (HyperText Markup Language).
Основою www є технологія роботи з гіпертекстами, які, на ві-дміну від звичайних текстів, містять виділені слова, звертаючись до яких можна отримати додаткову інформацію, тобто це є поси-ланнями на інші документи. Для цього використовується прото-кол HTTP (HyperText Transfer Protocol).
Системою адресації, що використовується в www і, по суті, є стандартом адресації в Internet, є URL (Uniform Resourse Locator) — уніфікований локатор ресурсів, який містить інформацію про метод доступу, сервер доступу (номер порту), шлях до файлів.
Щоб отримати доступ до Internet, необхідно мати постійний мережевий зв’язок або комутовану лінію, що може надати про-вайдер — постачальник Internet-послуг ISP (Internet Service Provider). Провайдери — це посередники між Internet та її корис-тувачами, отже, це суб’єкти ринку Internet-послуг. Їх послуги утворюють самостійний сектор ринку — посередницький.
Отже, треба вирішити, яким типом підключення до Internet користуватись і якого провайдера вибрати. Існує багато комбіна-цій способів доступу і вибору провайдера. Щоб вибрати одну з них, необхідно сформулювати свої вимоги до Internet. Це: 
час і частота звертання;
швидкість;
скільки пристроїв (терміналів) буде підключено;
які послуги Internet, якого рівня та в якій кількості викорис-товуватимуться;
яким чином використовуватиметься Internet (локально з офі-су, регіонально за географічно розподіленими підрозділами ком-панії, динамічно по всій країні та за її межами);
які співробітники компанії користуватимуться Internet;
який рівень безпеки захисту інформації потрібний;
чи передбачається в майбутньому користуватись іншими по-слугами Internet.
Від цього залежить вибір технічного і програмного забезпе-чення, а також провайдера за його можливостями задовольнити ці вимоги та ціною його послуг. До вибору провайдера слід під-ходити дуже обережно.
ü Треба визначити, хто з присутніх на ринку провайдерів мо-же задовольнити ваші вимоги.
ü Вибрати тих, хто географічно найближчий.
ü Визначити, який провайдер потрібний: локальний, регіона-льний чи глобальний.
ü Вибрати тих, у кого рівень технічного забезпечення не ниж-чий за ваш.
ü Вибрати тих, хто має достатній досвід роботи з клієнтами з аналогічними потребами.
ü З’ясувати, чи пропонує провайдер послуги з навчання та консультування клієнтів.
ü З’ясувати, чи здійснює провайдер технічне обслуговування клієнтів.
ü Порівняти ціни на послуги тих провайдерів, що залишилися у вашому списку, їх системи пільг, знижок і надбавок;
ü Поцікавитися, послугами яких провайдерів користуються ваші знайомі.
ü Бажано, щоб провайдер мав достатню кількість каналів дос-тупу, щоб забезпечити безперебійний зв’язок.
При укладенні контракту з вибраним провайдером необхідно:
чітко визначити, за що ви маєте платити додатково і що про-вайдер зобов’язаний виконувати за контрактом;
не давати йому забути, що в нього є конкуренти;
не укладати довгостроковий контракт за обіцянку знизити ціни, якщо це новий для вас провайдер;
не включати до контракту пункт, що знімає відповідальність провайдера за ефективність підключення;
включити пункт про гарантований максимальний термін об-робки і передавання інформації;
не включати пункт обов’язкового співробітництва тільки з одним провайдером;
включити пункт, що забороняє провайдеру посягати на вашу інтелектуальну власність, використовувати або розголошувати її. 
Усе більшої популярності у нових малих підприємств набу-вають послуги віртуальних сервісних центрів і віртуальних офі-сів. Так звані бізнесові інкубатори збирають під одним дахом де-кілька малих підприємств, забезпечуючи їх спільною офісною площею, офісним обладнанням, бухгалтерією, консультаційною та юридичною допомогою, поки вони стануть спроможними до самостійного бізнесу. На відміну від них віртуальні центри та офіси надають такі послуги:
користування телефонним номером;
цілодобове приймання телефонних дзвінків;
привітання від імені клієнта;
передавання інформації про всі дзвінки на пейджер;
збереження архіву повідомлень за період, указаний клієн-том;
надання адреси електронної пошти;
дублювання повідомлень електронною поштою;
пересилання електронною поштою архіву за період, указа-ний клієнтом;
надання різної інформації на бажання клієнта.
Усе це сприяє розвитку малого підприємництва, дає можли-вість розпочинати бізнес за браком великих інвестицій.

Хостинг від uCoz | Четвер, 26.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS