Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » інформаційний маркетинг

Сегментація ринку ПЗ


Важливим моментом аналізу ринку є виявлення таких спожи-вачів, які реально висувають (або можуть висувати) істотно різні вимоги до даного виду товару або послуги. Це є метою сегментації ринку.
Сегментація застосовується винятково до споживачів. Ринок характеризується особливим видом товару, а сегмент — модифі-каціями товару всередині даного виду. Багатовимірність сегмен-тації споживачів дає змогу ширше використовувати можливості фірми.
Для економіки «перехідного періоду» в умовах дефіциту (ри-нок продавця) характерні «усереднені товари», сегментація тут майже не використовується. Для інформаційних товарів, яких ви-робляють досить багато, існує поняття широкого товарного асортименту. А для тих, що випускаються як один вид товару, але зі значною кількістю модифікацій (типів), які покривають усі або більшість споживчих сегментів, — поняття глибокого асорти-
менту.
Сегментація дає змогу ефективно конкурувати на будь-якому ринку за рахунок переходу фірми на сегмент ринку (нішу), рані-ше ніким не освоєний. Сегментація — атрибут достатку, а в економіці дефіциту переважає тяжіння до «середнього товару» на суцільному ринку.
Зараз спостерігається «стихійна сегментація» нашого ринку. Одними з перших на сегментацію ринку звернули увагу торговці персональними ЕОМ і програмними продуктами, які опинилися в умовах затоварювання ринку.
Варто наголосити, що зайве збільшення кількості параметрів (характеристик) сегментації недоцільне. Через надмірне поглиб-лення сегментації може різко зменшитися місткість ринку всере-дині самого сегмента, скорочуючи прибуток підприємства ІОО. Множинність характеристик сегментації збільшує трудомісткість і вартість, подовжує терміни та ускладнює інформаційне забезпе-чення процесу сегментації.
Сегментація — безперервний процес, обумовлений динамікою характеристик споживачів даного товару і діями конкурентів, загальними обставинами на ринку.
Є суттєва відмінність сегментації ринку споживчих товарів і товару виробничо-технічного призначення. Інтернаціональність будь-якої технології, менша залежність машин, приладів та ін-ших засобів від умов їх споживання дає змогу виробникам товару виробничо-технічного призначення приділяти менше уваги сегментації ринку, ніж виробникам товару масового спожи-
вання.
Найбільш значущими змінними сегментації ринку ПЗ є:
1. Особливості функціонального використання ПЗ (найважли-віший фактор) — високий ступінь раціональності та економії (ко-жний вид ПЗ за своїми технічними параметрами повинен відпові-дати задачам його експлуатації).
2. Поглиблення асортименту — дає змогу знаходити дуже ви-гідні ринкові «ніші».
3. Економічні можливості споживача (виділення сегментів за-можних споживачів з високими вимогами до якості ПЗ і рівня сервісу, «середня група» з крайньою чутливістю до ціни і мініма-льними вимогами до всього іншого.
Характер попиту визначає місткість ринку. Розрізняють три основних сегменти:
1) сегмент «перших установок» ПЗ для новостворюваних під-приємств ІОО;
2) сегмент «модернізованого попиту»;
3) сегмент «реноваційного попиту» для повної актуалізації ПЗ.
Професійна належність має особливе значення в сегментації ринку «інтелектуальних товарів». Можливості тут дуже великі — від школяра до висококваліфікованого фахівця.
У багатьох випадках питання сегментації одного ринку тісно переплітаються із сегментацією «індукованої» продукції іншого.

Хостинг від uCoz | Неділя, 22.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS