Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » основи маркетингу

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Маркетингові дослідження підприємства провадять, як правило, для визначення рівня власної конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність підприємства — це його здат-ність посісти відповідну позицію на конкретному ринку. Най-
об’єктивнішим, з погляду маркетингу, є встановлення конкурен-тоспроможності підприємства на підставі його реальних конку-рентних переваг. Згідно з таким підходом оцінка конкурентосп-роможності підприємства — це порівняння його характеристик, властивостей чи марок товарів, що ним продукуються, із аналогічними показниками пріоритетних конкурентів (тобто з найліпшими позиціями на даному ринку) для визначення того, що забезпечує підприємству переваги над конкурентами в конкретній сфері чи навіть у кількох сферах діяльності.
Існують зовнішні і внутрішні конкурентні переваги:
а) зовнішні базуються на відмінних якостях товару, що стають цінністю для покупців через те, що зменшують їхні витрати або підвищують ефективність їхньої діяльності. Така перевага збільшує «ринкову силу» підприємства, бо вона може примусити ринок погодитись навіть на вищу ціну продажу, ніж у конкурентів;
б) внутрішні полягають у скороченні витрат чи налагодженні ефективнішої системи управління, ніж у конкурентів, що дає змогу виробнику знизити собівартість товарів, а отже, і ціни, здо-буваючи в такий спосіб пріоритет на ринку.
На рис. 16 показано обидва типи конкурентних переваг і ті стратегії підприємства, які можна розробити на підставі цих ти-пів.
Оцінити конкурентоспроможність підприємства можна також, аналізуючи його сильні і слабкі сторони та порівнюючи отримані дані з даними підприємства-конкурента. Під час аналізу необхід-но отримати відповіді на такі запитання:
плани конкурентів стосовно зміни частки ринку, підвищен-ня рентабельності виробництва, збільшення обсягів продажу;
якої ринкової стратегії дотримуються конкуренти зараз;
за допомогою яких засобів конкуренти забезпечують реалі-зацію своїх стратегій;
сильні і слабкі сторони конкурентів;
яких дій варто чекати в майбутньому від нинішніх та мож-ливих конкурентів.
Головним результатом такого аналізу є віднайдення способів і резервів підвищення ефективності діяльності підприємства, його конкурентоспроможності в цілому.

Хостинг від uCoz | Неділя, 17.12.2017 | Вітаю Вас Гість | RSS