Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » основи маркетингу

НЕПРЯМЕ МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Непряме маркетингове ціноутворення — це політика підприємства стосовно знижок, торговельного кредитування, а також кондицій. Воно має на меті заохотити споживачів до три-валого контактування з підприємством щодо придбання його продукції, збільшення обсягів її збуту, поліпшення іміджу підп-риємства. При цьому непряме маркетингове ціноутворення на-прямлене не тільки на осіб, підприємства чи організації, які 
купують дану продукцію для власного споживання чи викорис-тання, а й на різноманітні торговельно-посередницькі організації, які придбавають товари для наступного перепродажу й отриман-ня власних прибутків.
Одним із найпоширеніших методів маркетингового непрямого ціноутворення є політика знижок. У маркетинговій практиці використовуються такі види знижок:
кількісні — за придбання великої партії товару (в тому чис-лі некумулятивні (на кожну окрему торговельну угоду між про-давцем і покупцем) і кумулятивні (на всі закупівлі, зроблені про-тягом певного часу, якщо їх сума перевищує зазначену в договорі). Знижка, яка надається за результатами річного оборо-ту, має назву бонус;
касові — за оплату готівкою або за здійснення оплати до закінчення раніше визначеного терміну платежу (так зване сконто).
функціональні — знижка посередникові за виконання пев-них маркетингових функцій, що сприяють продажу товарів, на-приклад, рекламування, вдале розміщення товару в магазині, проведення маркетингових досліджень, надання відповідної ін-формації товаровиробникові тощо;
торговельні — знижка посередникові (як правило, такому, хто купує і продає товари) за здійснення ним торговельних опе-рацій, нагромадження й утримання збутових запасів тощо;
сезонні — на товари, які пропонуються споживачам поза сезоном;
фінальні — на останню партію чи одиницю товару, який «залежався» на полицях і планується до заміни іншим, сучас-
нішим;
залікові — знижки на новий товар у разі повернення старо-го (наприклад, на нову модель автомобіля в разі повернення по-переднього);
на вимогу важливого клієнта — для споживачів, які відіг-рають важливу роль у діяльності підприємства-товаровиробни-
ка (наприклад, постійно купують значну частку його продукції, 
а тому можуть вимагати відповідних знижок).
Кредитна політика підприємства — це визначення і безпо-середня реалізація заходів із середньострокового кредитування відпускної ціни підприємством-товаровиробником за поставки виготовленої продукції.
Політика кондицій — це встановлення умов платежів і 
поставок, тобто основних положень договорів купівлі-прода-
жу, які визначають асортимент, оплату та інші обов’язкові умови поставки продукції, відповідні цінові величини. Ідеться про види платежів (готівковий чи безготівковий), розміри платежів (величина основної ціни, знижки), час платежів (попе-
редні платежі чи за результатами реалізації продукції), платіжні надбавки (за часткові платежі, додаткову упаковку, транс-портування дрібними або збірними партіями, монтаж і т. п.), місце платежу, предмет, обсяги, час, місце і умови надання по-слуг та ін.

Хостинг від uCoz | Понеділок, 21.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS