Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » основи маркетингу

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ

Маркетингова політика комунікацій — це комплекс заходів, яким користується підприємство для інформування, пе-реконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послу-ги. Часто в спеціальній літературі цей блок елементів маркетингу називають «просуванням» (promotion). Але це далеко не те саме.
Якщо просування — одновекторний інформаційний вплив то-варовиробника на споживача, то маркетингові комунікації перед-бачають і зворотний зв’язок між ними. Завдяки такому зворотному зв’язку підприємство отримує цінну інформацію, яка дає йому можливість правильно орієнтуватися в навколишньому бізнес-середовищі, вносити відповідні корективи у свою діяльність, у тому числі стосовно інструментів і дій комунікативного комплексу.
Маркетингова політика комунікацій реалізується за допомо-гою відповідного процесу з багатьох елементів, розміщених у певній, логічній послідовності (рис. 41).
Основні елементи цього процесу:
відправник (джерело інформації) — підприємство, яке про-понує свої товари чи послуги і надсилає відповідну інформацію про них, адресуючи її своєму цільовому ринку;
кодування — перетворення інформації на зручну і зрозумілу для споживача, ефективну з погляду завдань комунікації форму;
звертання — це, з одного боку, набір символів (слів, зобра-жень, чисел), а з другого — момент їх передавання цільовому ринку;
канали комунікацій — засоби поширення інформації, конк-ретні її носії;
декодування — розшифрування звертання, коли символи, які надходять каналами комунікації, набувають в уявленні спо-живача конкретних значень;
отримувач — споживач, якому передається інформація про товари чи послуги підприємства;
 
Рис. 41. Процес маркетингових комунікацій
зворотна реакція — відгуки споживачів, їхні дії у відповідь на отримання і декодування звернення;
зворотний зв’язок — частина зворотної реакції, яка стає ві-домою відправникові;
перешкоди — можливі небажані або невраховані втручання в процес маркетингових комунікацій (якість друкованих видань, час передання радіоповідомлень, ставлення споживачів до рек-лами, двозначність звернень тощо).

Хостинг від uCoz | Четвер, 26.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS