Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
основи маркетингу
Підручник з основ маркетингу, автор Войчак
котлер основи маркетингу
циганкова міжнародний маркетинг
Підручник з міжнародного маркетингу, автор Циганкова.
дурович маркетинг
інформаційний маркетинг
Підручник з інформаційного маркетигу, все про маркетингові інформаційні системи, автор Єжова
Банківський маркетинг
Підручник банківський маркетинг, все про маркетинг у банку, автор Нікітін
Головна » Статті » Маркетинг » основи маркетингу

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «НОВИЙ ТОВАР»

Одним із основних об’єктів уваги кожного підприємс-тва є розроблення і впровадження на ринок нових товарів. Безу-мовно, нова продукція — поняття відносне. Так, за певними оці-нками тільки 10 % товарів, що з’являються на ринку, можуть бути віднесені до так званих світових новинок. Саме вони своєю появою формують нові особливі ринки. Для більшості товарів ін-новації — це передовсім модифікації існуючих товарів, а не аб-солютні функціональні зміни.
Існує кілька підходів до розуміння і класифікації нових това-рів. Так, з погляду права у багатьох розвинутих країнах товар уважається новим тільки протягом певного часу. Наприклад, фе-деральна торговельна комісія США обмежує використання тер-міна «новий продукт» шістьма місяцями з моменту початку його регулярного розподілу на ринку.
Залежно від міри новизни для продуцента і для ринку (класи-фікація Буза, Аллена та Гамільтона) нові товари поділяються на такі категорії:
світові новинки — абсолютно нові товари;
нові товарні лінії — нові для продуцента товари, які умож-ливлюють йому вихід на нові ринки;
розширення існуючих товарних ліній — нові товари, що доповнюють ті, котрі вже продукує підприємство (нова розфасо-вка, нові компоненти);
удосконалення і модифікація товару;
репозиційовані товари — відомі товари підприємства, які пропонуються на нових ринках (новим групам споживачів);
товари за зниженими цінами — нові товари, що пропону-ються за цінами існуючих аналогів.
Новизна продукту з погляду споживача визначається тим, як цей продукт сприймається на ринку, як його купують. Відповідно до цього існує класифікація нових продуктів за трьома рівнями знань споживачів про них.
Продукція першого рівня не потребує нових знань (вивчення), бо є тільки модифікацією давно відомої продукції.
Продукція другого рівня змінює колишню практику викорис-тання продукту, але також майже не потребує нового вивчення. До таких продуктів колись належали електричні зубні щітки, автомобілі з автоматичними трансмісіями, автоматичні кіно- і фотокамери.
Продукція третього рівня — це абсолютно нові товари, які 
не мають аналогів серед існуючих. Вони потребують відповідно-го вивчення споживачами (мікрохвильові печі, персональні ком-п’ютери).
Рішення підприємства щодо розробки і впровадження на ри-нок нових товарів пов’язані з великим ризиком. Тому в маркети-нговій практиці використовуються особливі методики процесів планування нових товарів, різноманітні методи прийняття відпо-відних рішень.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS