Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » Банківський менеджмент

Механізм виконання форвардних контрактів

Механізм виконання умов форвардної угоди має особливості, суть яких полягає в тому, що на дату розрахунків кредит клієнтові оформляється під діючу ринкову ставку, а різниця між ринковою та контрактною ставками виплачується у вигляді конкретної суми коштів. Такий підхід до здійснення форвардних угод зумовлений тим, що надання кредиту і обслуговування форвардної угоди розглядаються як дві окремі банківські операції: кредит-на та форвардна. Зазначений механізм дозволяє укладати форвардні кон-тракти в розрахунку на умовну суму. Це означає, що фактично кредит не видається, а банк або клієнт виплачують лише різницю між ринковою та контрактною ставками в розрахунку на умовну суму (у прикладі 4 — це 10 млн дол.). Організаційно укладання та виконання форвардних угод — справа казначейства банку або фінансового управління, а надання креди-ту — кредитного департаменту, який оформлює кредитну угоду з клієнтом на загальних підставах.
Банк фіксує ринкову ставку за два лондонські робочі дні до дати пла-тежу, якщо угода укладена на основі ставки LIBOR у доларах США. Для угод, які укладені в канадських доларах, дата фіксингу збігається з датою платежу. Після того, як ринкова ставка зафіксована, банк обчислює в гро-шовому вираженні різницю між ринковою та контрактною ставками, яка називається розрахунковою сумою РС:
(3.2)
де r — ринкова ставка на дату фіксингу; r* — контрактна ставка; t — кількість днів у контрактному періоді; ОС — основна сума контракту.
Розрахункова сума показує величину виграшу або програшу за фор-вардною угодою на дату погашення. Порядок оплати — отримання належної різниці — установлюється за домовленістю учасників у день ук-ладення угоди, але здебільшого всі розрахунки проводять на дату платежу. Для цього дисконтують розрахункову суму до дати платежу і знаходять суму платежу СП:
(3.3)
Повернувшись до прикладу 4, обчислимо суму платежу за умови, що на дату фіксингу 28.06 LIBOR становила 8,5%.
Розрахункова сума дорівнюватиме 7000 дол.:
 
Сума платежу на дату розрахунків становитиме 6854 дол.:
 
Це означає, що 30 червня клієнт отримає кредит у розмірі 10000000 дол., який буде оформлено під ставку 8,5%. Проте оскільки за умовами форвардної угоди контрактна ставка становила 8,22%, то банк виплатить клієнтові суму платежу в розмірі 6854 дол. Якщо за умовою угоди сума 10 млн дол. була умовною і кредит не видається, то банк тільки виплатить клієнтові суму платежу. У випадках, коли ставка на дату фіксингу виявить-ся нижчою за контрактну, суму платежу отримає банк від клієнта.

Форвардна угода може умовно розглядатися як парі на рівень відсоткової ставки на визначену дату в майбутньому. Одна зі сторін, яка уклала угоду, виграє і отримує кошти, інша — програє і платить. Додатко-ва платня у вигляді комісійних за форвардними контрактами не стягується.
Сума платежу, що її виплатив банк клієнтові, відноситься на витрати і є сумою недоодержаного прибутку банку. Це означає, що сума платежу — це не прямі збитки банку, а втрачена можливість отримання додаткового доходу. Саме те, що банк проводить усі операції на дату укладення угоди і оперує з реальними, а не прогнозованими відсотковими ставками, які діють на ринку, і дає йому можливість не нести реальних збитків за форвардними угодами навіть у випадках, коли ринкові ставки перевищують контрактні. У розглядуваній ситуації банк розміщує ресурси під нижчу контрактну ставку, ніж міг би це зробити без зобов’язань за форвардним контрактом. Це дозволяє класифікувати суму платежу, що її виплачує банк, як втрачені можливості вигідніше розмістити кошти.
При збалансованому підході до управління активами і пасивами банк може уникнути втрат за форвардною угодою, які виникають через неспри-ятливий для банку рух ставок. Тобто не ризикувати навіть "втраченими можливостями”. Для цього банкові необхідно укласти форвардну угоду за депозитом на ті самі суму й терміни, що й у форвардній кредитній угоді. Це дасть можливість компенсувати за нею витрати, що пов’язані з виплатою суми платежу, доходами від форвардної депозитної угоди, і навпаки. Такий підхід дозволяє хеджувати відсотковий ризик банку, але не дає можливості отримати додаткові переваги від сприятливої зміни відсоткових ставок. Наприклад, якщо ринкова ставка на дату фіксингу буде нижчою за кон-трактну, то згідно з форвардною угодою за кредитом банк отримає додат-ковий прибуток у вигляді суми платежу від клієнта. Але згідно з форвард-ною угодою за депозитом банк змушений буде виплатити клієнтові вищу депозитну ставку, ніж та, яка діє на ринку.
Розглянемо докладніше особливості укладання форвардної угоди за депозитом на прикладі.

Приклад 5. Форвардна угода за депозитом.
Фірма виконала замовлення іноземної компанії, за яке має отримати оплату в доларах США через один місяць, а саме 20 жовтня. Частину цих коштів у розмірі 500000 дол. США керівництво фірми планує вкласти в банк на депозитний рахунок на 3 місяці. Але менеджмент фірми, передба-чаючи зниження відсоткової ставки за цей місяць, що призведе до фінансових втрат, укладає з банком форвардну угоду за депозитом з метою хеджування ризику. На ринку 20 вересня діють такі ставки: 1 місяць — 8,5%; 4 місяці — 9,1%.
Обчислимо депозитну ставку в точці беззбитковості.
1. Банк залучає кошти в сумі 500000 дол. на один місяць під діючу ставку. Витрати становитимуть 3542 дол.:
 .
2. Банк видає кредит на суму 500000 дол. на 4 місяці, доходи від якого становитимуть 15167 дол.:
 .
3. Сума в точці беззбитковості дорівнює 11625 дол., і є грошовим ви-раженням відсотків, що їх може виплатити банк клієнтові за тримісячний депозит:
15167 – 3542 = 11625.
4. Перетворюємо суму 11625 дол. на відсоткову ставку, %, за форвард-ною угодою:
 
Форвардна угода укладається 20 вересня. Дата платежу — 20 жовтня, дата погашення — 20 січня наступного року. Контрактна ставка — 9,36%. Припустимо, що на дату фіксингу — 18 жовтня була зафіксована ставка на тримісячний період на рівні 8,8%. Тоді банк 20 жовтня візьме в клієнта на депозитний рахунок 500000 дол. під ставку 8,8%, а різницю між ринковою та контрактною ставкою виплатить клієнтові у вигляді суми платежу, дол.:
 
Отже, банк має виплатити клієнту за форвардною угодою 684,9 дол. на дату розрахунків.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS