Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » фінансовий менеджмент поддєрьогін

Поняття структури капіталу

Серед теоретичних основ управління формуванням капіталу однією з базових є теорія його структури. Це пов’язано з тим, що теоретична концепція структури капіталу формує підгрунтя для  вибору низки стратегічних напрямків фінансового розвитку підприємства, що забезпечують зростання його ринкової вартості. Отже, ця теорія має достатньо широку сферу практичного застосування.
Поняття "структура капіталу” носить  дискусійний характер і тому потребує чіткого визначення.
Всі зарубіжні та вітчизняні економісти   характеризують це поняття як відношення власного та  позичкового капіталу підприємства. Разом з тим,  деякі економісти при розгляді як власного, так і позичкового капіталу підприємства, вкладають  в нього  різний   зміст.
Початково поняття "структура капіталу” розглядали як  співвідношення статутного (акціонерного) та   довгострокового позичкового капіталу, що використовує підприємство.   Враховуючи це, практично всі  класичні теорії структури капіталугрунтуються  на визначенні співвідношення в його складі  питомої  ваги акцій (які  представляють власний капітал) та облігацій ( які представляють позичковий капітал).
Такий підхід до визначення структури капіталу, заснований на  виокремленні тільки довгострокових (перманентних) його видів,  прийнятний  більшістю  сучасних економістів.  За умови поширення  практичного використання  концепції структури капіталу ряд економістів запропонували поширити склад позичкового капіталу, додавши до нього різні види короткострокового банківського кредиту. Необхідність  такого підходу до поняття  "структура капіталу” вони  пов’язують з підвіщенням ролі банківського кредиту в фінансуванні  господарської діяльності підприємств та  поширеною практикою реструктуризації короткострокових його видів у довгострокові. 
На сучасному етапі  значна кількість економістів   дотримуються думки, що в  понятті  ”структура капіталу” необхідно розглядати всі види як власного, так і позичкового капіталу підприємства.
При цьому в складі власного капіталу слід розглядати  не лише первинно інвестований обсяг (акціонерний, пайовий  капітал,  який бере участь у формуванні  статутного фонду підприємства),  а й  частку у вигляді певних резервів та фондів,  що створена  в  діяльності підприємства, та нерозподіленний прибуток. Виходячи з цього, позичковий капітал необхідно  розглядати за формами використання з урахуванням фінансового лізингу, товарного кредиту, кредиторської заборгованості та ін. Таке трактування поняття "структура капіталу” дозволяє суттєво поширити сферу практичного застосування даної теоретичної концепції в фінансовій діяльності підприємства, оскільки:
- ефективністю дозволяє дослідити особливості і розробити відповідні рекомендації для підпрємств з обмеженними можливостями фінансування на ринку довгострокового капіталу;
- надає можливості пов’язати структуру капіталу з використання активів, які фінансуються за рахунок різних його складових.
З урахуванням розглянутих положень поняття "структура капіталу” має таке  визначення: "структура капіталу- це співвідношення всіх форм власних і запозичених грошових коштів, що використовуються підприємством з метою  фінансування активів.”
Структура капіталу відіграє провідну роль у формуванні ринкової вартості підприємства. Цей зв’язок опосередковується показником середньозваженої вартості капіталу. Тому концепцію структури капіталу доцільно досліджувати  разом з концепцією вартості капіталу та концепцією ринкової вартості підприємства.

Хостинг від uCoz | Понеділок, 21.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS