Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » фінансовий менеджмент поддєрьогін

Стандарти фінансової звітності або бухгалтерського обліку

Система МСФЗ призначена для складання фінансової звітності будь-яких торгових , виробничих та інших комерційних компаній ( включаючи банки , страхові компанії та інші фінансові інститути) незалежно від виду діяльності , галузевої приналежності та організаційно-правової форми . Вона придатна для використання як у приватному , так і державному секторі.

Стандарти можуть використовувати і некомерційні організації після певної адаптації .

Об'єктом стандартизації , здійснюваної Комітетом з МСФЗ це фінансова звітність .

У Передмові до положень стандартів говориться , що міжнародні стандарти застосовуються для підготовки фінансової звітності , що включає бухгалтерський баланс , звіт про прибутки і збитки , звіт про зміни у фінансовому становищі , пояснення , а також інші звіти і пояснювальні матеріали , що розглядаються в якості складових фінансової звітності .

Принципи підготовки та подання фінансової звітності , які є невід'ємною частиною системи МСФЗ , встановлюють концептуальні положення виключно щодо звітності . У Принципах дається визначення предмета стандартизації - фінансова звітність , а не бухгалтерський облік. Термін " бухгалтерський облік " ніяк не пояснюється в Принципах .

Самі стандарти " регулюють " виключно питання формування фінансової звітності . У кожному стандарті дається відповідь на наступні питання: " Які об'єкти і в який момент підлягають визнанню у фінансовій звітності? Як оцінювати ( вимірювати ) об'єкти для цілей фінансової звітності? Яку інформацію слід розкривати у звітності? " . Порядок бухгалтерського обліку в традиційному російському розумінні ніяк не відображено у стандартах . Зокрема , стандарти не визначають ніякі правила щодо первинної документації , плану рахунків , облікових регістрів , облікових записів і т. п. Термін " бухгалтерський облік " російськими і західними фахівцями значно різниться.

У Росії мають на увазі обліковий процес в цілому , включаючи і поточний облік , і звітність . У російській теорії та практиці в поняття "бухгалтерський облік " в якості найважливішого елемента включається система збору , накопичення і зберігання інформації про об'єкти обліку .

Англомовні фахівці зазвичай вкладають у поняття "бухгалтерський облік " більш вузьке зміст , для них бухгалтерський облік , в значній мірі , є синонімом фінансової звітності . Процес же поточного обліку ( з усіма необхідними його атрибутами , як-то: первинна документація , система рахунків , облікові регістри , інвентаризація та ін ) позначається в англійській мові іншим терміном - " bookkeeping " ( рахівництво ) .
Стандарти фінансової або бухгалтерської звітності?

Говорячи про МСФЗ , зазвичай мають на увазі фінансову звітність , а не звичну для російської практики бухгалтерську звітність . У чому відмінність між цими термінами?

Фінансова звітність є різновидом бухгалтерської звітності . Вона являє собою систему інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та зміни у фінансовому становищі компанії , корисну широкому колу користувачів для прийняття економічних рішень. Зазвичай цей вид звітності характеризується як зовнішня бухгалтерська звітність .

Поняття " бухгалтерська звітність " ширше поняття "фінансова звітність " . Перше поняття , окрім фінансової звітності , включає внутрігосподарську інформацію ( звітність) , призначену для виконання менеджментом компанії функцій планування , регулювання виробничих процесів , контролю . Форма і зміст такої інформації визначаються менеджментом виходячи з його потреб . Система МСФЗ не поширюється на цю звітність . Однак фінансова звітність базується на внутрішньогосподарської інформації , яку менеджмент використовує у своїй роботі. Принаймні , між фінансової та внутрішньогосподарської звітністю не повинно бути ніяких протиріч.

Міжнародні стандарти фінансової звітності мають справу не зі всією фінансовою звітністю , а лише з звітністю загального призначення ( general purpose financial statements ) . Вона призначена для задоволення інформаційних потреб користувачів , які не мають можливості вимагати від компанії звіти , пристосовані до їх конкретним потребам .
Зведена або індивідуальна звітність?

МСФЗ , однаковою мірою застосовні для підготовки зведеної фінансової звітності групи взаємопов'язаних компаній та звітності окремо взятої компанії . Однак основна орієнтація МСФЗ - все-таки зведена фінансова звітність ( consolidated financial statements ) . Це підтверджується двома обставинами. По-перше , саме зведена фінансова звітність забезпечує виконання головної мети звітності - надання достовірної та об'єктивної інформації про фінансове становище компанії , фінансові результати її діяльності та зміни в них. Вона дозволяє користувачам контролювати те , яким чином менеджмент компанії розпоряджається довіреними йому коштами , наскільки ефективно він веде справи компанії. По-друге , в багатьох країнах компанії готують індивідуальну фінансову звітність , насамперед, для того , щоб виконати вимоги законодавства (зокрема , податкового) або будь-яких регулюючих органів. Це зумовлює обов'язковість використання правил , відмінних від МСФЗ.

Крім того , міжнародна практика свідчить , що МСФЗ застосовують головним чином при складанні зведеної звітності . Такі нормативні вимоги в Німеччині , Франції , Італії , Росії . По цьому шляху припускає піти Європейський Союз : він розглядає пропозицію про те , щоб до 2005 р. всі компанії , чиї акції котируються на фондових біржах в Європі , становили зведену фінансову звітність відповідно до МСФЗ.

Хостинг від uCoz | Субота, 17.11.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS