Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » інноваційний менеджмент підручник

Державні замовлення і закупівлі

Ефективними регуляторами прямої дії на виробництво є державне
замовлення й державні закупівлі.
Оскільки економічна роль держави полягає у забезпеченні за-
гальнодержавних потреб та захисту інтересів соціально незахищених груп
населення, державним замовленням як інструментом державного регулювання
формуються завдання на виготовлення, поставку промислової, спеціальної та
сільськогосподарської продукції, продовольчих і непродовольчих товарів
народного споживання, виконання робіт і надання послуг за номенклатурою і в
обсягах, що забезпечують реалізацію державних та міждержавних цільових
програм, виконання міжурядових угод і створення державних резервів.
Державним замовленням як засобом державного регулювання можуть
охоплюватися підприємства різних форм власності. Вони можуть подавати до
органів державної виконавчої влади, що формують державне замовлення,
пропозиції щодо включення їхньої продукції до державного замовлення.
Дієвість механізму державного замовлення значною мірою визначається
забезпеченість останнього матеріально-технічними ресурсами. Зважаючи на
обмежені можливості сучасної української економіки, встановлено порядок,
згідно з яким державна підтримка надається лише виконавцям державних
замовлень, які мають стратегічне значення для країни. У разі необхідності
держава гарантує таким виконавцям продаж підприємствами-виробниками
матеріальних ресурсів, потрібних для виконання державного замовлення.
Економічна роль держави у процесі формування, доведення та контролю
за виконанням державного замовлення у різних галузях і сферах
народногосподарського комплексу України має свою специфіку. Так,
замовлення на поставку сільськогосподарської продукції як засіб державного
регулювання на час переходу до сталих ринкових відносин має забезпечувати
першочергові потреби України (міжурядові угоди, резерв, бюджетні установи).
Державні замовлення на продукцію харчової промисловості є засобом
забезпечення потреб споживачів, що фінансуються за рахунок державного
бюджету, і поповнення державного резерву. При цьому держава гарантує
оплату продукції.
За сучасних економічних умов державне замовлення певною мірою
стимулює розвиток пріоритетних галузей, виконання міждержавних угод,
експортно-імпортних операцій, впровадження нових технологій.
Державне замовлення на проведення найважливіших розробок,
спрямованих на створення новітніх технологій та продукції, є ефективним
засобом здійснення державної науково-технічної політики, стимулювання
розвитку пріоритетних напрямів НТП, реалізації державних науково-технічних
програм, що сприяє забезпеченню високої конкурентоспроможності продукції,
зменшенню залежності від імпорту, ресурсо- та енергозбереженню,
радикальному підвищенню продуктивності праці.
92
При прийнятті рішень щодо конкурсного відбору виконавців, котрі
отримали адресне пріоритетне фінансування, враховується їхній рейтинг, який
визначено при атестації науково-дослідних установ, проектних та
конструкторських організацій. Першочергове адресне фінансування новітніх
розробок здійснюється за статтею фінансування державного замовлення.
Джерелами фінансування новітніх розробок є кошти державного бюджету та
державного інноваційного фонду, а також спеціальних позабюджетних фондів
та зацікавлених юридичних та фізичних осіб.
Державне замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетами
розвитку науки і техніки реалізується через державні закупівлі.
Виходячи із завдань розвитку національної економіки на найближчий час
та оцінки її реального стану, державний вплив у формі замовлення доцільно
поширювати на об'єкти державного регулювання, які є вирішальними або без
підтримки яких держава неспроможна забезпечити нормальне функціонування
суспільства.
Так, постійним об'єктом державного впливу має бути інвестування
заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення. Реалізація такого завдання за умов інфляції потребує
своєчасної індексації бюджетних коштів на фінансування капітальних
вкладень. У сфері державного впливу за допомогою замовлень протягом
певного часу необхідно утримувати випуск друкованої продукції. Передусім це
стосується випуску підручників для загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних
закладів. Такі витрати є елементом видаткової частини Державного бюджету.

Хостинг від uCoz | Середа, 25.04.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS