Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » інноваційний менеджмент підручник

Досвід управління науково-дослідною діяльністю в японській компанії «Мацусіта електрик індастріал»

З метою ілюстраційного прикладу організації науково-дослідної роботи у
фірмі розглядається досвід японської фірми «Мацусіта».
1. Загальні відомості. Фірма «Мацусіта електрик індастріал» заснована
К. Мацусітою 1918 р. у м. Осака як невелика приватна компанія з виготовлення
одного з видів електротехнічних виробів. У наш час «Мацусіта» — акціонерна
компанія, є однією і основних у капіталістичному світі виробників
електроустаткування, побутових електронних і електротехнічних товарів,
включаючи відеомагнітофони, звукову стереоапаратуру, кольорові телевізори,
електрооргани, кондиціонери, пральні машини, електропечі і т.д.
Крім того, фірма випускає промислове, комунікаційне і вимірювальне
устаткування, роботи, електронні компоненти тощо, має, поряд з численними
філіалами, 20 дочірніх виробничих компаній і понад 50 дочірніх торгових фірм,
які займаються збутом електронної побутової апаратури в Японії. Особливістю
«Мацусіти» є квазівертикальна інтеграція її збутової мережі.
За кордоном у неї більше 80 торгових компаній, 230 оптових продавців,
які реалізують товари тільки «Мацусіти». Основна частина продукції
поширюється під торговими марками «Нешнл», «Панасонік» «Джи-ві-сі»,
«Квазар». Компанії належить 200 заводів, у тому числі 67 в інших країнах, ЗО
науково-дослідних лабораторій.
За даними журналу «Форчун», компанія посідала 15-те місце за обсягом
продажу в другій половині 80-х років серед усіх корпорацій світу. У 1989 р. в
компанії працювало 140 тис. чол., у тому числі в Японії— понад 70 тис., і за
кордоном більше 50 тис. чол. Обсяг продажу в 1989р. становив 41,7 млрд дол.
(5504,2млрд ієн). Частка закордонних продажів досягла 42 %.
Електротехнічна фірма «Мацусіта» входить до переліку 50 найбільших
промислових компаній світу.
У табл. 4.2 наведені найважливіші оцінні показники економічної
діяльності материнської фірми «Мацусіта» за 1988—1990 pp.
Таблиця 4.2
Показники економічної діяльності материнської компанії «мацусіта»
Показники: 1988 1989 1990
Обсяг продажу, млрд ієн 3277,6 4074,7 4248,8
Частка материнської компанії в загальному обсязі
продажу консолідованої компанії, % 68 78,5 70,8
Витрати на НДЦКР, млрд ієн — — 345,0
Частка витрат на НДЦКР в обсязі продажу — — 8,1
Прибуток до сплати податків, млрд ієн 1855,7 249,5 265,2
Частка експорту в обсязі продажу, % 27,3 33,8 32,1
В Україні продукція компанії «Мацусіта» широко відома під торговою
маркою «Панасонік». Це:
• акустична апаратура (радіоприймачі, магнітоли, магнітофони, апаратура
класу Hi-Fi, програвачі компакт-дисків);
• електропобутові товари (домашні кондиціонери, холодильники, НВЧ-
124
печі, обладнання для пралень, пилососи, вентилятори й обігрівачі);
• джерела живлення й обладнання для кухні (батареї, акумулятори
сонячної енергії, газове обладнання, електронні лампи) і багато іншого.
Слід зазначити, що фірма «Мацусіта» вийшла у світові лідери з
виробництва відеомагнітофонів, телевізорів__________, електронних ігор, побутових
електроприладів та ін. За характеристикою інновативності, показник якої
визначається періодом від моменту усвідомлення потреби чи попиту на новий
продукт і до моменту його відвантаження у великій кількості, фірма
«Мацусіта» посідає чільне місце. Наприклад, цей показник для кольорових
телевізорів дорівнював 4,7 місяця.
Важливим чинником конкурентоспроможності продукції «Мацусіти» є
залучення для розробки нововведень висококваліфікованих кадрів інженерів
переважно з випускників університетів. Фірма приділяє велику увагу
створенню колективу людей, які за своїми рівнем освіти, Індивідуальними
якостями І за умови певної організації спільної діяльності зможуть включати
механізми творчості, знань, інтуїції, фантазії і знаходити оригінальне вирі-
шення складних, неординарних інноваційних проблем.
Слід зазначити, що стиль управління фірми «Мацусіта» завжди був
спрямований на те, щоб робітники фірми вдосконалювали свою професійну
майстерність. Сам засновник фірми Коноске Мацусіта ще на світанку її
розвитку визначив однією з головних цілей менеджерів— розвиток видатних
здібностей в ординарних людей, заохочення ініціативи, що є головним
стимулятором винахідництва.
Необхідно звернути увагу на специфіку управління кадрами в Японії,
однією з відмітних рис якого є рівноправність: правило, яке застосовується до
одного, має поширюватись на всіх, і всі підкорятись одному й тому ж правилу.
Проте в співробітників підрозділів НДР методи роботи відрізняються від
методів дій клерків, торговельних агентів, виробників. Тому науково-дослідні
лабораторії географічне відокремлюються від інших підрозділів або розміщу-
ються в інших приміщеннях і підпорядковуються спеціальному керівництву,
щоб захиститися від корпоративної рівноправності.
Центральна дослідна лабораторія провадить дослідження в різних сферах,
з яких, як очікується, проростуть майбутні технологічні та продуктові інновації.
Наукові підрозділи всередині фірми (корпорації) організуються за двома
ознаками: їхньої спеціалізації і відповідності завданням корпорації, як це
показано на рис. 4.8.
Кожна лабораторія, яка географічно близька до заводу, зайнята у тій
сфері, яка відповідає його технологічній спеціалізації. Цей спосіб розділення
сфер між лабораторіями спрямований перш за все на встановлення тісних
зв'язків між виробництвом і науково-дослідними роботами. Діяльність відділів
науково-технічних розробок і їх взаємозв'язок з виробництвом показано на рис.
4.9.
Центр НДР може виконувати роботи з тематики збуту, соціологічних
досліджень, що сприяє формуванню довгострокової стратегії корпорації.
Ці загальні характеристики організації науково-дослідної роботи
притаманні японській компанії «Мацусіта».
125
адміністративні підрозділи
лабораторія технологічних досліджень матеріалів
хіміко-технологічна лабораторія
лабораторія системно-технічних досліджень
підрозділ комп'ютерної техніки
підрозділ електронної техніки
інші підрозділи без лабораторій
през
иде
нт
адміністративні підрозділи
лабораторія фундаментальних досліджень
лабораторія прикладних досліджень
лабораторія виробничої технології
підрозділи комп'ютерної техніки
підрозділи електронної техніки
лабораторя розробки інтегральних схем
інші підрозділи без лабораторій
през
иде
нт
Рис. 4.8. Організація науково-дослідних підрозділів японських
корпорацій і спеціалізація за тематикою (зверху) та завданнями (внизу)
Вивчення
можливості
серійного
виробництва
(Дослідження)
Наукове
товариство
Посилення
можливості
комерціалізації
Дизайн і розробка
виробу
Теротехнологія
Відділ
Заводи збуту Споживачі
Виробництво
Рис. 4.9. Рух інформації про розробку виробів від виробництва, відділів збуту і
споживачів
Основна науково-дослідна база фірми— наукові підрозділи материнської
компанії «Мацусіта» — показані на рис. 4.10. Якщо майже до середини 70-х
років фірма не вела фундаментальних досліджень, то тепер фірма здійснює всі
етапи НДЦКР. Частка витрат у материнській фірмі на НДДКР у загальному
обсязі продажу перевищувала у 1990 р. 8 %.
126
Центр НДДКР у галузі
експертних систем, опто-
електроніки, автомобіль-
ної електроніки і систем
супутникового зв'язку
Дослідні
лабораторії
Центр НДДКР
у галузі напів-
провідникових
приладів
Центр НДДКР
у галузі
технології
Рада директорів
Президент
Науково-дослідна лабо-
раторія електроосвітлю-
вальної апаратури
Науково-дослідна
лабораторія
інформаційних систем
Дві центральні науково-
дослідні лабораторії
Центр ДКР систем
супутникового зв'язку
Токійська науково-
дослідна лабораторія
Центр ДКР
з оптоелектроніки
Науково-дослідна
лабораторія автомо-
більної електроніки й
електротехніки
Центр розробки техно-
логії виробництва
Центр автоматизації ви-
робництва
Лабораторія
фундаментальних
досліджень
Лабораторія
перспективних
напівпровідникових
приладів
Лабораторія
оптоелектроніки
Група
телевізійної
апаратури
Науково-
дослідний
центр
Група
аудіовізуальної
апаратури
Лабораторія
Група
побутових
електроприладів
Лабораторія
Рис. 4.10. Найважливіші підрозділи НДДКР материнської фірми «Мацусіта»
Витрати на НДДКР розподіляються таким чином: 12—13 % на
фундаментальні дослідження, близько 25 % на прикладні дослідження, а решта
(близько 62 %) — на дослідно-конструкторські розробки.
Успіхи «Мацусіти» на світовому ринку значною мірою зумовлені
вмінням використовувати зовнішній інноваційний потенціал (купівля ліцензій,
вивчення виробів конкурентів). Починаючи з 50-х років, «Мацусіта» стала
розвивати свою науково-дослідну базу. Тепер у 30 науково-дослідних
лабораторіях працює 16 тис. чол. Основні дослідження здійснюються за
напрямами:
• електронні прилади, звукозаписувальна апаратура і магнітні носії;
127
• інформаційні системи, програмне забезпечення, експертні системи;
• відеоапаратура;
• побутові електровироби (домашні кондиціонери, холодильники, НВЧ-
печі, обладнання для приготування їжі тощо);
• засоби зв'язку, електроапаратура, роботи, кондиціонери для виробничих
приміщень і т. д.;
• електронні компоненти (напівпровідникове приладдя, електронні лампи,
тюнери, динаміки) та ін.
Відео- і аудіоапаратура забезпечує фірмі близько 40 % обсягу продажу.
Частка цієї продукції в обсязі виробництва в 90-х роках XX ст. становила
майже 50 %. Фірма вийшла у світові лідери з виробництва відеомагнітофонів,
зайняла стійкі позиції з випуску телевізорів, електронних ігор, а також
побутових електровиробів.
Виробництво кольорових телевізорів зосереджено на підприємствах
фірми в Англії, відеокасетних магнітофонів — ФРН, на Тайвані та в США,
копіювальних машин — в Англії і ФРН. Диверсифікуючи виробництво,
«Мацусіта» постійно завойовує нові позиції на світовому ринку.
У своїй діяльності «Мацусіта» дотримується безборгової стратегії (або
стратегії незалежного бізнесу), що означає: бізнес повинен мати можливість
проводити науково-дослідні роботи і дослідно-конструкторські розробки
автономно, незалежно, за рахунок власних коштів. «Мацусіта» була єдиною
компанією, що проводила безборгову фінансову політику. Вона не
використовувала банківських кредитів. Сутність цієї політики полягає в тому,
що компанія прагнула мати буфер (амортизатор) у різних сферах бізнесу з
метою забезпечення швидкої адаптації до змін в економічному середовищі та
стійкого зростання. Елементами цього буфера були певні ліміти на обладнання,
фонди, трудові ресурси, технології і НДДКР.
Ведучи таку політику, «Мацусіта» одержувала переваги порівняно з
компаніями, що мали боргові зобов'язання, оскільки останні стикалися з
багатьма несподівано виникаючими проблемами, пов'язаними, наприклад, зі
збільшенням ставки відсотка тощо.
Дотримуючись такої фінансової політики, кожне відділення чи філіал
використовували тільки свій власний капітал, що сприяло здійсненню
змішаного (централізованого і децентралізованого) управління філіалами.
Для роботи у своїх лабораторіях фірма запрошує іноземних спеціалістів з
різних фірм США, Європи і практикує стажирування своїх кадрів за кордоном.
Так, за умовами японсько-американського договору на 1990р. передбачалась
спільна розробка пріоритетних для фірм «Мацусіта» наукових тем.
Організаційна структура управління НДДКР, як зазначалось, будується
на принципі централізації і децентралізації, ці дві форми організації
використовуються одночасно. Створеному відділенню у США була надана
самостійність у проведенні НДДКР, організації виробництва і збуту телевізорів
на північноамериканському ринку. За штаб-квартирою зберігаються най-
важливіші функції: стратегічне планування (включаючи науково-технічну
політику), фінансування, підготовка кадрів, управління торговими операціями і
рекламою. Фірма «Мацусіта» дотримується стратегії «прямування за лідером»,
128
її розуміння НДДКР зводиться до аналізу продукції конкуруючих фірм, по-
дальшого її вдосконалення і зміни.
Одним з лідерів, на якого у 80-ті роки орієнтувалась материнська фірма
«Мацусіта», була її дочірня компанія «Віктор компані оф Джепен» (JVC).
Фірма «Мацусіта» в цей період вела розробку принципово нових виробів в
обмежених масштабах, спеціалізуючи свої НДДКР на нововведеннях у галузі
технології масового виробництва, а розробкою принципово нових видів
продуктів і їх ринковою апробацією займалась «JVC», контрольована
«Мацусітою». У результаті нові вироби включались у виробничу програми
фірми «Мацусіта», хоча і з деякою затримкою, проте саме тоді, коли явно
визначалась їх комерційна перспектива. Така стратегія практично виключала
можливість невдачі при виході фірми «Мацусіта» на ринок з новим для неї
товаром і давала рік у рік поліпшувати економічні результати своєї діяльності, а
весь ризик, пов'язаний з розробкою нових виробів, несла компанія «JVC».
Про ефективність НДДКР «Мацусіти» свідчить той факт, що в 1989 р.
фірма розпоряджалась 55 тис. патентів. Це стало результатом створеної
системи управління ініціативними пропозиціями. Ця система має широкий
набір засобів для залучення робітників усіх рівнів до новаторських розробок,
створення творчих команд, бригад тощо. За останні 20 років загальна кількість
поданих пропозицій збільшилась у 74 рази і досягла 6,6 млн на рік. При цьому
покращилась якість ідей. Частка пропозицій, які були придатними до
впровадження, становила в 1985р. 21%.
Стимулювання ініціативних пропозицій має важливу роль в
інноваційному розвитку фірми «Мацусіта».

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS