Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » інноваційний менеджмент підручник

Ліцензії і квоти

До стаціонарних засобів державного регулювання можна віднести
ліцензування, квотування, стандартизацію та експертизу інвестиційних
проектів. Це прямі засоби впливу держави на інвестиційну діяльність, оскільки
за їхньої реалізації держава бере безпосередню участь у непрямих засобах.
Ліцензування — це надання дозволу на проведення будь-яких видів
діяльності, пов'язаних з виробництвом та наданням послуг, і ліцензування
продукції. За умов технологічної відсталості ліцензування суб'єктів
інвестиційної діяльності спроможне підвищити ефективність виробництва, а
купівля ліцензій на виробництво продукції здатна підняти економіку на вищий
щабель розвитку. Це — нетарифні засоби регулювання, які застосовуються
практично в усіх розвинених капіталістичних країнах і країнах, що
розвиваються. Ліцензія експорту (або імпорту) — це оформлене належним
чином право на експорт (імпорт) товарів або валютних коштів з метою
інвестування або кредитування протягом установленого терміну.
Ліцензійна система передбачає, що держава через спеціально
уповноважене відомство видає дозвіл на здійснення зовнішньоторгівельних
операцій певними товарами, які включено до списків ліцензування з експорту й
імпорту.
Системи ліцензування, які застосовуються в різних країнах, ха-
рактеризуються великим різноманіттям форм і процедур. Загальновизнаними є
такі види ліцензій:
1) відкрита (індивідуальна) — дозвіл на експорт (імпорт) товару
протягом певного проміжку часу (але не менше одного місяця), з визначенням
його загального обсягу;
2) генеральна — відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції з
певним товаром (товарами) і з певною країною (групою країн) протягом
періоду дії режиму ліцензування з цього товару (товарів);
3) разова (або індивідуальна) — разовий дозвіл, який має плановий
характер і видається для здійснення кожної операції конкретним суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності на період, що не менший за необхідний для
здійснення експортної (імпортної) операції. У разовій ліцензії зазначаються
кількість товару, що експортується (імпортується), його вартість, країна його
95
походження й призначення, а в ряді випадків — також митний пункт, через
який мусить ввозитися (або вивозитися) товар. Необхідність ліцензування
пояснюється багатьма внутрішніми й зовнішніми обставинами. Зокрема,
ліцензування дає можливість більш раціонально використати іноземну валюту
за її обмеженості для імпорту найважливіших для країни товарів або ж
обмежити експорт продукції, яка є дефіцитною на внутрішньому ринку й вивіз
якої загрожує підвищенням цін на неї. Ліцензування полегшує вирівнювання
торгового й платіжного балансу з тією чи іншою країною, особливо коли
необхідно швидко зупинити зростання зовнішньоторговельного дефіциту.
Ліцензування використовується також у торговельно-політичних цілях:
для одержання зустрічних поступок (на умовах взаємності) та __________як засіб у
відповідь на дискримінаційні дії країн — торговельних партнерів.
Складовим елементом ліцензування є встановлення централізованого
контролю за вивезенням і ввезенням ряду товарів у межах визначених квот
протягом визначеного періоду.
Квота експортна (імпортна) — це обмежений обсяг певної категорії
товарів, який дозволено експортувати з території країни (або імпортувати)
протягом певного терміну і який визначається в натуральній або вартісній
формі.
Квоти на імпорт вводяться з метою захисту національних виробників від
іноземної конкуренції та зменшення обсягів імпорту, а також для поліпшення
торговельного балансу.
Квотування й ліцензування експорту та імпорту вводиться у випадках:
• різкого погіршення платіжного балансу, коли його від'ємне сальдо
перевищує на відповідну дату 25 % загальної суми валютних потреб країни;
• значного порушення рівноваги з певних товарів на внутрішньому
ринку, особливо з продуктів сільського господарства, харчової промисловості і
промислових товарів народного споживання першої необхідності;
• досягнення встановленого рівня зовнішньої заборгованості;
• необхідності забезпечити певні пропорції між імпортною та віт-
чизняною сировиною у виробництві;
• потреби здійснення необхідних заходів у відповідь на дискримінаційні
дії інших держав, порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
правових норм цієї діяльності згідно з діючим законодавством (режим
ліцензування — як санкція). Квотування на основі внутрішнього державного
регулювання використовується для збалансування поставок і платіжних балан-
сів, з метою регулювання попиту і пропозиції на внутрішньому ринку, для
укладання взаємовигідних угод на переговорах, а також як відповідні заходи на
дискримінаційні дії іноземних держав. У рамках встановлених квот експорт та
імпорт товарів здійснюються за ліцензіями, які видаються уповноваженими на
те державними організаціями.
Стандартизація — це комплекс умов, які розробляються й висуваються
державними органами технічного нагляду до різноманітних параметрів будь-
якої продукції з метою її розповсюдження та безпечного використання.
96
Якщо вимоги стандартів низькі, інноваційна активність зростає, і ринок
наповнюється неякісною продукцією, якщо ж вимоги високі, це обмежує
інноваційну активність.
Метою експертизи інноваційних проектів є підвищення їхнього тех-
нічного рівня. Якісний рівень експертизи проектів може збільшувати або
зменшувати рівень інноваційної активності через зменшення вимог експертизи.

Хостинг від uCoz | Понеділок, 21.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS