Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » інноваційний менеджмент підручник

Відсотки за кредит і державні гарантії

Найважливішою сферою державного впливу є грошово-кредитні
відносини, оскільки вони є стрижнем усієї економічної системи, незалежно від
ступеня розвитку приватного сектора. Держава навіть за умов ринкової
економіки надає великого значення контролю за формуванням і використанням
національних кредитних ресурсів. Останні утворюються в процесі суспільного
відтворення — формування розподілу й перерозподілу валового внутрішнього
продукту. За своєю сутністю кредитні відносини є грошовим виразом, грошо-
вою формою виробничих відносин, важливим наслідком функціонування
економіки і, водночас, необхідним, безумовним джерелом її розвитку. У
процесі розбудови економіки України як незалежної держави та переходу її до
ринкових відносин державне регулювання має забезпечити вирішення проблем,
що виникли внаслідок інфляційних процесів. У числі цих проблем —
нерозвиненість системи фінансового планування бодай на середньотермінову
перспективу, суперечливість механізмів ціноутворення, кредитування,
оподаткування, що аж ніяк не стимулювали ефективне господарювання,
невідлагодженість формування й використання кредитних ресурсів. Необхідно
створити передумови для органічного поєднання фінансових відносин з іншими
економічними відносинами, перетворити кредитний механізм на потужний і
ефективний державний регулятор функціонування економіки.
Господарська практика країн з економікою різних типів свідчить, що
кредит, який реалізує позиковий фонд, забезпечує економію й підвищення
продуктивності праці, прискорює процес відтворення. Спроби в недалекому
минулому запровадити у нашу практику т. зв. госпрозрахунок виявили,
зокрема, що доки кредитні ресурси обходяться підприємствам дешевше
власних коштів, оскільки банківський позичковий відсоток нижчий від плати в
бюджет за власні кошти, доти важко сподіватися на ефективне використання
кредиту. Теоретично підприємства будь-яких форм власності мають бути
поставлені у такі господарські умови, за яких вони намагатимуться,
насамперед, використовувати власні кошти, надалі — банківський кредит і, на-
решті, — асигнування з державного бюджету. Банківський відсоток має
відігравати подвійну роль: стимулюючу й попереджувальну, що пов'язана з
процесом авансування позичуваних коштів і розподілу вартості, створеної за
їхньою допомогою. Грошово-кредитний механізм має забезпечити узгодженість
між матеріально-речовим та вартісним складом позикового фонду в процесі
91
розширеного відтворення, між позиковим фондом та суспільними потребами у
кредиті на базі певної норми ефективності витрат, що кредитуються. Тривалий
час ця норма була явно недостатньою.

Хостинг від uCoz | Субота, 26.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS