Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ФОРМА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Для підприємницької діяльності (як 

внутрішньодержавної, так і міжнародної) дуже 

важлива форма організації підприємства. Вона 

потрібна, щоб дати окремим особам або об'єднанням 

осіб можливість займатися підприємництвом.
Історично підприємницька діяльність ніколи не 

підпадала під певну загальну схему. Завжди і 

скрізь першою формою організації бізнесу була 

одна людина, що працювала не тільки для себе (для 

споживання), але й для інших (на продаж). Ще одна 

форма організації підприємства - колективна 

(декілька людей діють разом). Досить часто люди 

вкладають свій капітал і покладаються в 

організації підприємництва на спеціалістів. Існує 

безліч варіантів організації колективних 

підприємств. Найголовніше у виборі форми 

підприємства - характер підприємницької 

діяльності. У дрібній торгівлі люди, як правило, 

самі управляють створеними ними підприємствами. 

На великих підприємствах обирають такі форми 

організації, які дозволяють досягти загальної 

мети з найменшими витратами і з найбільшим 

прибутком ("cost effectively"). Щоб залучити 

великі обсяги капіталу, часто необхідно брати у 

борг, що може оформлятися через випуск цінних 

паперів (привілейованих акцій, облігацій і 

т.ін.). Для організації великого бізнесу, у тому 

числі управління майном, необхідно наймати 

кваліфікованих спеціалістів.
В організації підприємства важливо зменшити ризик 

"втратити все" у випадку невдачі. Звідси 

прагнення уникнути необмеженої відповідальності 

учасників об'єднання і виникнення "підприємств з 

обмеженою відповідальністю". Кредитори 

підприємства з обмеженою відповідальністю можуть 

звернути стягнення тільки на те майно, що 

знаходиться в його власності, але не на майно 

учасників такого підприємства.
Важливим є питання про те, яким чином будуть 

прийматися рішення в підприємстві з обмеженою 

відповідальністю.
Якщо люди (підприємства) хочуть діяти в бізнесі 

спільно, то створення підприємства - це єдиний 

засіб досягнення мети. Доцільність створення 

нового підприємства залежить від конкретних 

обставин.
У двадцятому столітті все більшу роль почав 

відігравати ще один чинник - податкове 

законодавство. Від форми організації бізнесу 

нерідко залежить, хто буде сплачувати податки - 

наприклад, підприємство або його засновник, - і 

якою буде сума цих податків.
Отже, для організації бізнесу головне значення 

мають такі чинники, як кількість учасників; 

обсяги капіталу; ризик; порядок управління; 

оподаткування.
У праві всі особи поділяються на фізичних і 

юридичних. Фізична особа - людина. Юридична особа 

- будь-яка організація, що має відокремлене 

майно, може від свого імені набувати прав і нести 

обов'язки, бути позивачем або відповідачем у суді 

(див., наприклад, Цивільний кодекс Української 

РСР, ст. 23).
Варто мати на увазі, що права юридичних і 

фізичних осіб займатися міжнародною торгівлею 

ніяк не відрізняються. Наприклад, в Україні після 

18 років фізична особа має ті ж права, що і 

юридична особа, тобто може набувати від свого 

імені прав, нести обов'язки, бути позивачем або 

відповідачем у суді. До цього віку фізична особа 

може мати права, але, як правило, не може їх 

набувати, і найчастіше не може бути позивачем або 

відповідачем у суді.

Хостинг від uCoz | Субота, 17.11.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS