Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » основи фінансового менеджменту

Балансовий звіт комерційного банку

Активи Пасиви
Валюта, монети та банківські метали Кореспондентські рахун-ки 
банків
Дорожні чеки Депозити та кредити ба-нків
Кошти на коррахунках НБУ Кредити, отримані від НБУ
Інші кошти в НБУ Кошти до запитання клі-єнтів
Кошти на коррахунках в інших банках Строкові депозити клієн-тів
Депозити та кредити в інших банках Цінні папери власного боргу
Резерв під депозити та кредити в інших банках Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій
Нетто: депозитів та кредитів в інших банках Субординована заборго-ваність
Цінні папери в портфелі банку Інші зобов’язання
Цінні папери в портфелі банку на продаж Сукупні зобов’язання
Резерв під знецінення ЦП на продаж Статутний капітал
У тому числі:
Нетто: ЦП в портфелі банку на продаж сплачений статутний ка-пітал банку;
Цінні папери в портфелі банку на інвестиції несплачений статутний капітал банку
Резерв під знецінення ЦП на ін-вестиції Недорозподілені прибут-ки та резерви
Нетто : ЦП на інвестиції Сукупний капітал
Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам
Резерв під кредити та фінансо-вий лізинг клієнтам
Нетто: кредитів та фінансового лізингу клієнтам
Інвестиції капіталу в асоційова-ні компанії
Інвестиції капіталу в дочірні компанії
Нематеріальні активи
Зношення нематеріальних акти-вів
Нетто: нематеріальних активів
Матеріальні активи
Зношення матеріальних активів
Активи Пасиви
Нетто: матеріальних активів
Інші активи
Резерв під можливі втрати за сумнів¬ною дебіторською заборгова-ністю банку
Нетто: інші активи
Сукупні активи Сукупні зобов’язання 
і капітал

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS