Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » підручник фінансовий менеджмент

Дисципліна «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі»

Дисципліна «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» вивчається слухачами магістерських програм після засвоєння дисципліни «Фінансовий менеджмент». Її вивчення передбачає розгляд таких питань: основи фінансового менеджменту в малому бізнесі; формування та використання статутного капіталу; управ-ління змінними та постійними витратами малого підприємства; бюджетування — як метод планування та використання доходів малих підприємств; управління рухом грошових коштів; розроблення фінансової стратегії малого підприємства; напрями державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу в Україні.

Мета вивчення дисципліни — сформувати в студентів уявлення особливостей управління формуванням фінансових ресурсів, основних засобів, оборотних активів малих підприємств, спрощеної системи оподаткування, кредитування та фінансового планування малих підприємств.

Основні завдання дисципліни:
ознайомити студентів з основами організації управління фінансами малих підприємств;
навчити студентів правильно визначати оптимальний розмір первісного капіталу на день відкриття малого підприємства;
виробити навички щодо управління основним та оборотним капіталом малих підприємств;
сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями;
дати уявлення про особливості оподаткування доходів малих підприємств.

Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» базується на підготовці студентів з таких дисциплін: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансо-вий ринок», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Страхування».

Для досягнення поставленої мети і завдань важливе значення має самостійна робота студента. Підготовлений навчально-методичний посібник призначений допомогти студентам самос-тійно опанувати дисципліну. Посібник містить: програму дисци-пліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі»; термінологіч-ний словник основних понять; навчальні завдання; тести для самоперевірки знань; методичні поради до вивчення курсу; перелік програмних питань, які необхідно вивчити студенту; список рекомендованої літератури.

Хостинг від uCoz | Понеділок, 21.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS