Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Категорії розділу
менеджмент персоналу
інформаційний менеджмент
стратегічний менеджмент
податковий менеджмент
Податковий менеджмент підручник
основи фінансового менеджменту
підручник фінансовий менеджмент
фінансовий менеджмент поддєрьогін
Поддєрьогін фінансовий менеджмент, підручник із предмету
Банківський менеджмент
Все про банківський менеджмент у статтях із підручника про банківський менеджмент
інноваційний менеджмент підручник
Все про інноваційний менеджмент, або менеджмент інновацій
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Підручник з предмету менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Головна » Статті » Менеджмент » податковий менеджмент

Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування

Робота податкових органів у сфері спрощеної системи оподаткування починається з видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку. Щоб отримати Свідоцтво, суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні та фізичні особи не пізніше, ніж за 15 днів до початку наступного звітного періоду мають подати в податкову інспекцію за місцем реєстрації письмову заяву. Податковий інспектор перевіряє дані, наведені у заяві, на предмет відповідності їх умовам переходу на спрощену систему сподаткування. Для юридичних осіб середньооблікова кількість працюючих не повинна пе¬ревищувати 50 чоловік, а обсяг виручки від реалізації продукції —
1 млн гривень. Для фізичних осіб чисельність працівників, що перебувають з ними в трудових відносинах, має бути не більше, ніж 10 чоловік. Їх поіменний склад та ідентифікаційні номери відоб¬ражаються у заяві. Обсяг виручки від реалізації продукції, вказаний у заяві, не повинен перевищувати 500 тис. гривень. Крім того, податковий інспектор має упевнитись, що особа, яка подає заяву для переходу на спрощену систему оподаткування, не має заборгованості перед бюджетом з податків та обов’язкових платежів, термін сплати яких настав на момент подання заяви. Для цього він користується даними особових рахунків відповідних платників у відділі обліку. За відсутності зауважень орган державної податкової служби протягом 10 днів з дня подання заяви зобов’язаний видати Свідоцтво за встановленою формою, у противному разі мотивовану відмову. Термін дії свідоцтва становить:
для юридичних осіб — 1 рік;
для фізичних осіб — 1 квартал;
термін дії свідоцтва, виданого фізичним особам, протягом ка-лендарного року може продовжуватися щоквартально за умови відсутності податкової заборгованості по єдиному податку і сво-єчасної його сплати.
Разом з видачею Свідоцтва проводиться реєстрація Книги об-ліку доходів і витрат, яка є обов’язковим документом, що має ве-стися платником єдиного податку. Книга обліку доходів і витрат видається на один календарний рік, вона повинна бути прошну-рована та мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказується кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіря-ється підписом керівника та печаткою податкового органу.
Єдиний податок сплачується щомісяця, не пізніше 20 числа, а розрахунок подається до податкових органів щоквартально, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. При перевірці розрахунку встановлюється наявність усіх реквізитів, правильність арифметичних підрахунків.
При документальній перевірці встановлюється достовірність об’єкта нарахування єдиного податку. Для цього використову-ється книга обліку продажу товарів (робіт, послуг), Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг), Книга обліку доходів і витрат, первинні документи. Податковому інспектору необхідно впевни-тися, що усі записи здійснюються в Книзі у хронологічній послі-довності і підтверджені первинними документами.
З метою перевірки правильності нарахування єдиного податку по Книзі обліку доходів і витрат необхідно:
для платників ПДВ — підсумок графи 5 «Доходи від здійс-нення господарських операцій» помножити на 1,2 і від отриманого результату визначити 6%;
для неплатників ПДВ — відразу ж підсумок по графі 5 пом-ножити на 0,06.

Хостинг від uCoz | Середа, 23.05.2018 | Вітаю Вас Гість | RSS