Головна     Економіка    Наука       Реєстрація   Вхід
Головна » 2014 » Травень » 20 » Тематична контрольна робота . «Із літератури романтизму. Творчість Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. Міцкевича, Байрона
23:57
Тематична контрольна робота . «Із літератури романтизму. Творчість Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. Міцкевича, Байрона

УРОК № 46
Тема: Тематична контрольна робота . «Із літератури романтизму. Творчість Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. Міцкевича, Дж. Г. Байрона»
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань із теми; розвивати уміння застосовувати
набуті знання практично, логічне мислення, зв’язне мовлення; уміння концентрувати
увагу, виділяти найголовніше.
Обладнання: зошити учнів.
ХІД УРОКУ
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
II. ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
Виконання тестових завдань.
Початковий рівень
1. Романтизм зародився на межі:
а) XVI—XVII ст.;
б) XVII—XVIII ст.;
9 в) XVIII—XIX ст.
2. Романтизм як літературний напрям визрів у надрах:
а) Просвітництва;
9 б) класицизму;
в) бароко.
3. Фраза: «Письменники XIX століття — діти Французької революції»,— нале-жить:
9 а) В. Гюго;
б) Е. Т. А. Гофману;
в) Дж. Г. Байрону.
4. Фея Рожа-Гожа у реальному житті була:
а) гувернанткою;
9 б) патронкою притулку;
в) вихователькою.
5. У Керепесі студенти найчастіше відвідували лекції:
а) Проспера Альпануса;
б) Птолемеуса Філадельфуса;
9 в) Моша Терпіна.
6. «Книга пісень» Г. Гейне складається з:
а) 4 розділів;
9 б) 5 розділів;
в) 6 розділів.
7. Хто з поетів-романтиків називав свої вірші «перепустками у лазарет своїх по-чуттів»:
9 а) Г. Гейне;
б) Дж. Байрон;
в) А. Міцкевич.
8. Основна ідея циклу А. Міцкевича «Кримські сонети»:
а) замилування природою Крима;
9 б) ностальгія за батьківщиною;
в) оспівування кохання до жінки.
9. Поема А. Міцкевича «Дзяди» перекладається як:
а) посвята;
б) пам’ять;
9 в) поминки.
10. «Байронічним» називають:
9 а) героя, розчарованого у принадах світу;
б) героя-тираноборця;
в) героя-коханця.
11. На думку Дж. Байрона, головною рисою Прометея є:
а) гуманізм;
б) терпіння;
9 в) дух бунтарства.
12. За жанром поема Дж. Байрона «Мазепа» є:
а) епічна поема;
б) лірична поема;
9 в) монолог-сповідь.
Середній рівень
1. Які суспільно-політичні події вплинули на зародження романтизму? (Французь -ка буржуазна революція 1789–1794 рр. і наполеонівські війни.)
2. Яка головна риса романтизму як художнього напряму? (Усвідомлення прагнен -ня створити узагальнений символічний образ.)
3. Який вид мистецтва, окрім літератури, любив Е. Т. А. Гофман? (Музику.)
4. На які дві групи Е. Т. А. Гофман поділяв своїх героїв і людей взагалі? («Музи-кантів і немузикантів», філістерів (обивателів, немузикантів) і ентузіастів (му-зикантів, людей, здатних сприймати красу).)
5. Завдяки чому Цахес привласнював собі заслуги інших людей? (Завдяки
трьом золотим волосинкам, які подарувала йому фея Рожа-Гожа.)
6. У чому полягає символіка поезії Г. Гейне «Самотній кедр на стромині…»? (Так
поет розповідає про своє нещасливе кохання.)
7. У якому творі Г. Гейне яскраво виявилися фольклорні мотиви? (У вірші «Ло-релей».)
8. Яка роль пейзажу у поетичному циклі А. Міцкевича «Кримські сонети»? (При-рода є фоном, на якому відбувається дія.)
9. Яку країну згадує А. Міцкевич у вірші «Пілігрим»? (Литву.)
10. У чому полягають особливості зображення образу ліричного героя у поезії
Дж. Байрона? (У тому, що ліричний герой відбиває світ думок і почуттів само -го автора.)
11. Визначте жанр поеми Дж. Г. Байрона «Паломництво Чайльд-Гарольда». (Ліро-е-пічна поема.)
12. Назвіть найвідоміших представників романтизму в літературі. (В. Гюго, Дж. Бай -рон, В. Скотт, Е. По, Е. Т. А. Гофман, А. Міцкевич, Г. Гейне, Ф. Купер та інші.)
Достатній рівень
1. Дайте визначення романтизму як літературного напряму. Назвіть представ -ників романтизму у різних галузях мистецтва.
2. Дайте тлумачення назви поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд-Гарольда».
Розкажіть історію створення цього твору.
3. Схарактеризуйте мешканців князівства Керепес. Який прийом використовує
Е. Т. А. Гофман для їх змалювання?
4. Порівняйте роль пейзажу в ліриці А. Міцкевича та Г. Гейне (на прикладі вив-чених творів).
5. Подумайте, яке місце у задумі «Книги пісень» Г. Гейне займає автобіографіч -ність?
6. Схарактеризуйте образ ліричного героя віршів Дж. Байрона.
Високий рівень
1. Схарактеризуйте ознаки романтизму як літературного напряму. Проілюструй -те їх на матеріалі вивчених творів.
2. Подумайте, чи можна знайти спільні й відмінні риси між класицизмом, Про -світництвом і романтизмом. (Романтики на відміну від класицистів відмовилися від традицій античності, а оспівували середньовіччя. Романтики відкрили
красу фольклору, а класицисти й просвітителі не цікавилися ним. У добу кла-сицизму і Просвітництва цінувався розум, а романтики підкреслювали велику
роль почуттів. Зближало романтиків і просвітителів співчуття до «маленької
людини» та гуманізм.)
3. Розкрийте роль сатири і фантастики у казці-новелі Е. Т. А. Гофмана «Малюк
Цахес на прізвисько Циннобер».
4. Маг і чарівник Проспер Альпанус у казці-новелі Е. Т. А. Гофмана говорив: «Щас-ливці, обдаровані внутрішньою музикою,— єдині, кого можна назвати поета -ми». Подумайте, кого з героїв твору можна назвати поетами? Чому? Аргумен -туйте свою думку.
5. Схарактеризуйте образ Чайльд-Гарольда.
6. Розкрийте роль історії та сучасності у циклі А. Міцкевича «Кримські сонети».
III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях О. С. Пушкіна. Про-читати його поезії, підготувати виразне читання улюбленого вірша.

Переглядів: 3932 | Додав: admin | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
[21.05.2014]
Міні-проект «Не зривай первоцвітів»
[21.05.2014]
Міні-проект «Книга скарг природи»
[30.04.2014]
Адміністрування податків - Калінеску Т.В.
[29.04.2014]
Бюджетний менеджмент - Клець Л.Є.
[29.04.2014]
Сутність адміністрування податків
[05.10.2013]
Молодіжне безробіття: втрачене покоління?
[05.10.2013]
Супермаркет самотності. Перламутрове п***о
[05.10.2013]
Стандарти фінансової звітності або бухгалтерського обліку
[22.06.2013]
Організація обліку касових операцій у бухгалтерії бюджетних установ
[22.06.2013]
Порядок ведення касової книги
Популярні статті
ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ ТА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА РИНКУ ТОВАРІВ Теорія конкурентних переваг. Діамант Портера Теорія відносних переваг Основні види міжнародних стратегій Міжнародний рух товарів як ознака світового ринку Трактовка поняття та основні функції операційного менеджменту Етапи життєвого циклу операційних систем Демпінг та антидемпінгові заходи Режим функціонування операційної системи
Хостинг від uCoz | Середа, 24.04.2019 | Вітаю Вас Гість | RSS